Kejadian manusia adalah untuk menerima hakikat kehambaan dan tunduk kepada tuhan setiap masa dalam semua perkara walaupun melangkau peredaran zaman. Hakikat kurniaan tuhan ada yang bersifat thawabit(tidak boleh berubah) dan mutagayirat(menerima perubahan). Lengkaplah agama islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna. Firman Allah ta’ala:

“Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (al anbiya’ : 107)


PERMODENAN

Membawa erti pembaharuan dalam sesuatu perkara. Adakah islam menerima pembaharuan atau permodenan? Tidak kira sama ada tajdid dari sudut peralatan atau wasilah, fikrah atau pandangan dan pendapat dalam agama berdasarkan peredaran zaman. Soalan yang mungkin biasa bagi kita. Namun tidak dapat diterima oleh sebilangan masyarakat.


MENCARI HAKIKAT PERUBAHAN

Makhluk yang dicipta Allah SWT banyak membuat perubahan bermula dari zaman nabi Adam AS hingga kini. Banyak yang telah berubah secara amnya.. Ustaz Muhammad Abduh di dalam kitab karangannya (islam dan nasrani, antara ilmu dan agama) menyebutkan mauqif ahli gereja pada satu ketika dalam mempertahankan pandangan mereka dan menolak ilmu dan kemajuan.

Seorang saintis berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahawa pelangi bukanlah busur panah dari tuhan untuk menghukum sesiapa yang dia kehendaki, bahkan ia adalah daripada pantulan cahaya matahari pada titisan-titisan air. Maka beliau dibawa ke Rom dan dipenjarakan sehigga menemui ajal. Kemudian dibakar bersama buku-bukunya.

Beberapa orang saintis Amerika menemukan teori berkenaan penggunaan dadah kepada perempuan ketika melahirkan anak supaya tidak berasa sakit. Namun mereka mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja kerana bertentangan dengan kandungan taurat bahawa ia akan membebaskan perempuan daripada laknat kerana hakikat kesakitan dalam melahirkan anak. Sedangkan orang Islam telah menemukan teknik perubatan dengan suntikan di bawah kulit. Kemudian teori ini disebarkan ke eropah pada tahun 1721.

Begitu juga dengan teori bentuk muka bumi dan permulaan kematian yang mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja yang jumud dalam pandangan perubahan sehingga pada tahun 1481 hingga 1499, mahkamah eropah telah membakar hidup-hidup 10,220 orang dan ramai lagi dengan hukuman yang berbeza.


KETERLALUAN...!

Penerimaan kepada sesuatu yang baru tidak bermakna perlu menolak perkara lama. Ada juga golongan manusia yang menerima pembaharuan dan kemajuan tanpa asas timbangan yang benar tanpa batas. Segala kemajuan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Bermakna setiap kelahiran hari ini lebih baik daripada sebelumnya tidak kira dari sudut pandangan, fitrah, taqlid dan syariat. Mereka mahu membuat perubahan dalam semua perkara tanpa mengendahkan perkara-perkara thabit dengan menundukkan fitrah manusia kepada setiap kemajuan.

Fitrah manusia tidak akan berubah sama-sekali. Perubahan hanya pada cara memenuhi fitrah tersebut. Manusia tetap lapar dahaga, perlu makan dan minum. Kalau dahulu manusia hanya makan makanan mentah daripada haiwan dan tumbuhan, kemudian boleh memasak dengan menggunakan kayu api, kemudian dapat menghasilkan minyak dan selepas itu elektrik. Namun tabiat manusia tetap sama.

Seperti yang kita dengar tentang isu songsang Aminah Wadud membenarkan kaum wanita menjadi imam solat berjamaah. Agama jelas menyatakan bahawa imam hendaklah dikalangan lelaki, juga termasuk syarat-syarat menjadi imam solat kecuali jika makmum hanya dikalangan wanita. Atas dasar kebebasan dalam berijtihad berdasarkan zaman, maka diperbolehkan tanpa mengkaji asal hukum tersebut. Pemikiran tanpa batas akan memandu manusia kepada keterbukaan tanpa had.

Begitu juga golongan-golongan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat moden seperti sekularisma, liberalisma dan lain-lain tanpa mengambil peduli selok belok dalam beragama. Agama dipisahkan dari urusan dunia secara total sepertimana pepatah arab: “Apa yang dilakukan untuk qaisar hanya berhak bagi qaisar, dan apa yang dilakukan untuk allah hanya berhak bagi Allah” bertentangan dengan agama Islam yang menyeru kepada nilai kehambaan dalam setiap perkara dan setiap masa.


WASATIAH

Peningkatan kemajuan sebenar pemangkin dalam tamadun Islam yang menapis setiap pembaharuan merujuk kepada dasar al quran dan sunnah. Tidak melampau dalam menerima sebarang pendapat dan tidak terlalu ambil mudah dalam setiap perkara. Sumber-sumber asli tidak boleh ditinggalkan walaupun dunia ditelan zaman. Tetapi perkara-perkara furu’ fiqhiyah, juziyah dan wasilah bersifat dinamik. Allah SWT tidak menyempitkan hambanya dengan perkara-perkara yang menyusahkan dan berat.

Bukankan dahulu mimbar nabi hanya dibina daripada pelepah tamar kemudian berubah rekabentuk seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Begitu juga dengan mushaf yang hanya berbentuk hafalan dan kertas-kertas ringkas dan kemudian dikumpul dan dicetak. Azan juga kini dikumandangkan dengan pembesar suara yang tidak ada pada masa dahulu.

Agama Islam menerima perubahan berdasarkan maslahah mengikut zaman tanpa mendahulukan maslahah atau akal daripada nas-nas agama. Bahkan dalam urusan dunia nabi SAW bersabda: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Bermakna pembaharuan dalam urusan dunia dibenarkan dalam segala bidang seperti perubatan, pertanian, pengurusan rumah dan lain-lain.

Apakah kita masih bersikap jumud dalam menerima pembaharuan sehingga negara-negara barat memandang sebelah mata kepada negara-negara islam?.. Apakah kita pengamal keterbukaan melulu sedangkan Allah SWT melarang hambanya mengambil sistem selain Islam? Biar kita maju berperingkat, bukan terbenam dengan pangkat. Baru terserlah ketinggian islam tanpa had.
Nyawa Islam masih dalam bahaya. Ombak musibah masih lagi menapis umat Islam dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kematian umat Islam bukan sahaja mengurangkan bilangan tentera mujahid-mujahid Islam, tetapi ia juga melayangkan jiwa-jiwa umat islam biasa.

Pertamanya ialah kematian dalam pergolakan dan peperangan yang berlaku atas dasar permusuhan agama yang telah merobek dan menjajah beberapa negara islam. Kedua ialah dengan kematian yang berlaku disebabkan kejahilan umat islam sendiri dengan permusuhan sesama sendiri. Ketiga ialah kematian dalam musibah bala bencana alam dari Allah ta’ala seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain lagi.

Dengan ketiga-tiga bentuk kematian ini sebenarnya boleh mengurangkan kuantiti umat islam dengan pesat.ADAKAH KUANTITI PENTING BAGI ISLAM?

Kuantiti umat sebenarnya amat penting dalam proses kebangkitan islam dan agama islam sebenarnya menggalakkan proses penambahan umat. Tetapi ia mestilah seimbang dengan penekanan nilai dan kualiti. Jika tidak, kuantiti tidak akan bermakna.

Al quran mencela golongan majority apabila di dalamnya hanya diisi dengan orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu dan tidak bersyukur seperti apa yang disebutkan di dalam al quran dalam beberapa ayatnya.

“…akan tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.” (al ankabut: 63)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al a’raf: 187)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (hud: 17)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (al baqarah: 243)


Hadis nabi SAW juga menggesa supaya memperbanyakkan jumlah umatnya dalam sabdanya:

“Menikahlah kamu, kemudian berketurunanlah agar jumlah kamu menjadi banyak kerana sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak atas umat-umat yang lain.”


Jadi, bilangan manusia yang banyak hanya menempah kesusahan dan huru-hara jika tidak ada orang-orang soleh dan beriman serta mampu bergerak meningkatkan kualiti syakhsiah umat. Paling penting ialah memperbanyakkan golongan mukmin yang soleh dan faham tujuan hidup mereka, bukan yang merosakkan hidupnya dan masyarakat. Tidak bermakna kuantiti tanpa kualiti.


MENDIDIK KUANTITI KEPADA KUALITI

Kuantiti umat yang kita miliki sekarang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan adat yang berbeza. Namun kepelbagaian ini mempunyai guru dan panduan yang satu iaitu al quran.

Kualiti yang kita maksudkan ialah dengan menjadikan diri kita dan umat islam seluruhnya beramal dengan ajaran islam yang sebenar bermula dari kefahaman yang benar. Bukan hanya menganut pada nama tetapi mestilah dengan iman yang tidak ada padanya keraguan dan syak. Eloklah kita berfikir tentang beberapa firman Allah SWT sebagai nuqtah intilaq dalam proses tarbiah.

1- IKHLAS
Firman Allah SWT: “Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama.” (az zumar: 11)

2- BERAMAL

Firman Allah SWT: “ Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu lupa(kewajipan) diri kamu sendiri padahal kamu membaca al kitab? Maka tidakkah kamu berfikir?”. (al bawarah: 44)

3- TAAT
Firman Allah SWT: “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila ia dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul dihukum dan mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan “kami dengar dan kami patuh”. Dan itulah orang-orang yang beruntung.” (an nur: 51)

4- PENGORBANAN
Firman Allah SWT: “Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhoan Allah SWT dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya.” (al baqarah: 207)*ditulis pada tahun 2007
Suatu perkara yang tidak bersama ialah yang baik dan yang buruk. Biarpun keburukan melebihi kebaikan, namun masih berbeza. Walaupun yang baik itu sedikit. Itulah yang diwahyukankan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepada umatnya.
Firman Allah SWT:“Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya.” (al maidah: 100)


BEZA BAIK BURUK

Perkataan “thoyyib” dan “khobis” dalam ayat di atas adalah umum. Merangkumi semua perkara yang baik dan yang buruk. Biarpun perkara yang boleh disentuh seperti makanan ataupun benda, atau benda yang tidak boleh disentuh seperti fikrah, perkataan atau nilai pandangan.

Benda yang baik iaitu perkara yang baik dipandang atau dapat memberi kebaikan kepada kita. Adapun benda yang buruk ialah perkara yang tidak elok dipandang dan dapat memberi keburukan kepada kita.


BIARPUN BANYAK BURUKNYA

Ramai manusia yang tidak dapat membuat penilaian yang baik tentang masalah ini. Apabila manusia hidup dalam kehidupan dunia yang mempunyai banyak keburukan. Tambahan apabila dia hidup dalam suasana yang tidak membina iman. Adakah dia akan menjadi seperti lalang yang ditiup angin.

Yang baik tetap baik walaupun sedikit. Biarpun dengan senyuman atau dengan membuang duri di jalan. Kerana itu nabi SAW melarang kita mengikut rentak biah yang buruk. Nabi SAW bersabda:“Janganlah di antara kamu yang menjadi “imma’ah” yang berkata: Aku bersama manusia lain. Jika orang baik, aku akan jadi baik. Jika buruk akupun buruk. Tetapi tetapkan diri kamu semua. Jika orang lain baik, maka berbuat baiklah. Jika buruk, janganlah kamu melampau.” (thabrani, termizi)

"imma'ah" ialah singkatan daripada "ana ma'ah" yakni aku bersamanya.

Mungkin kita merasa mudah dengan masalah ini. Namun inilah punca kerosakan yang berlaku. Tidak dapat memilih jalan baik dan buruk.

Kes zina

Jenayah buang anak

Derhaka kepada ibu ayah

Terikut budaya luar


ULUL ALBAB

Banyak lagi fasad akan berlaku jika kita tidak bergerak mengajar dan mengajak manusia sehingga mereka dapat membezakan yang bain dan buruk. Jadilah mereka yang berakal sepertimana yang disebutkan dalam ayat di atas kerana ilmu dan kefahamanlah asas kepada timbangan islam.
Kita tidak menyangka bahawa setiap orang yang mahu menggerakkan sesuatu perlu mempunyai ilmu dan semua yang bergerak adalah dengan ilmu. Ilmu yang akan menggerakkan manusia dan menghidupkannya. Orang yang tidak berilmu ibarat orang mati. Begitu juga dengan orang yang berilmu tetapi tidak menggerakkan ilmunya untuk menghidupkan iman manusia. Ibarat air tepu tidak bergerak dan tidak mengalir membersihkan sampah dan kotoran.


IBARAT AIR

Mungkin sebahagian penuntut ilmu agama samada di Malaysia atau luar negara pernah mempelajari hukum toharah yang membincangkan tentang pembahagian air. Ada air yang suci menyucikan dan ada air yang suci tetapi tidak menyucikan.

Jika seorang pelajar agama biasa mungkin dia akan mengambil pembahagian ini dari sudut hukum sahaja dengan memahami 7 jenis air mutlak dan apakah air musta’mal dan sebagainya. Tetapi berbeza bagi seorang da’ei yang mempunyai tarbiah yang baik akan memahami dan mempelajari lebih dari itu.Seorang da’ei dapat membuat kesimpulan luar biasa yang boleh menggerakkan iman dan dakwah. Bukan sekadar maklumat untuk diri sendiri. Segala-galanya akan dikaitkan dengan tarbiah dan dakwah. Antaranya ialah beliau akan berfikir bahawa salah satu ciri-ciri air yang suci lagi menyucikan ialah air yang mengalir seperti air sungai yang bergerak dan di antara ciri-ciri air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang tidak bergerak dan tepu.

Maka beliau membuat kesimpulan bahawa seorang muslim perlu bergerak sepertimana air yang bergerak. Dapat memberi manfaat kepada manusia di samping dapat membersihkan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bergerak tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan tidak dapat membersihkan diri sendiri apabila dimasukkan najis ke dalamnya.

Firman Allah SWT:“dan kami turunkan air dari langit untuk menyucikan. Agar kami menghidupkan dengan air itu tanah(negeri) yang mati dan agar kami member minum dengan air itu sebahagian besar dari makhluk kami, binatang ternak dan manusia yang banyak.” (surah al furqon)

Syed Qutb mengatakan dalam fi zilal:

“Allah SWT mahukan kehidupan yan suci bersih iaitu dengan menyucikan bumi dengan air yang suci yang mampu membangunkan kehidupan pada yang mati dan memberi minum manusia dan haiwan. Berkenaan dengan topik ini membentangkan tentang kesaksian alam kepada al quran yang juga turun dari langit untuk membersihkan hati dan jiwa. Bagaimana manusia suka menerima air untuk membersihkan tubuh badan sedangkan tidak suka untuk mengambil al quran untuk membersihkan hati dan jiwa!”

Alangkah beruntungnya orang yang berada dalam sistem tarbiah. Kefahaman harakah dapat dicetuskan hasil perbincangan lewat halaqah atau aktiviti-aktiviti lain. Biarpun ilmu yang diambil sedikit. Namun asas kefahaman yang terbina jelas membentuk fikrah dan cara berfikir bagaimana membentuk diri dan orang lain.

YA ALLAH,

JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL KEPADAMU,

JADIKANLAH KAMI ORANG YANG BERFIKIR KERANAMU DAN KEPADAMU,

BERIKANLAH KEKUATAN UNTUK TETAP THABAT DI JALAN INI,

TIADA KEKUATAN MELAINKAN SEMUANYA DARIPADAMU YA ALLAH!
Banyak perselisihan berlaku kebelakangan ini. Tidak pasti salah faham atau fitnah penyakit hati yang terbawa-bawa oleh manusia berjiwa dangkal. Samada mereka ini tidak tahu ataupun tidak mahu tahu manakah benar dan manakah salah sehingga tidak dapat mengenalpasti baik buruk. Tambahan pula ia berlaku di kalangan umat islam yang mempunyai ukhuwah berpaksikan keimanan kepada Allah dan Nabi SAW.

Apa yang pasti setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeza. Pasangan suami isteri sahaja sudah cukup untuk menjadi contoh bagi menunjukkan perbezaan pendapat di dalam sebuah rumah tangga. Ulama’ juga saling berselisih pendapat dalam masalah hukum. Masing-masing mengemukakan hujah dan dalil sendiri untuk memperkuatkan pandangan mereka.

Firman Allah SWT:“Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.” (Hud: 118)

Para ulama’ menafsirkan bahawa mereka yang akan sentiasa berselisih adalah di kalangan muslim dan kuffar atau di antara yang benar dan yang batil. Namun perbezaan juga berlaku sesama muslim yang memperjuangankan agama Allah. Sebenarnya, perbezaan dari sudut wasilah dan wajihah dakwah bukan mununtut perpecahan, tetapi dapat ia membawa kepada kematangan dan kebersamaan supaya saling lengkap melengkapi.
Tetapi yang pasti perselisihan ini tidak boleh membawa kepada pertengkaran dan pecah belah. Kita perlu membezakan di antara ikhtilaf tanawwu’(pelbagai) atau pun tadhood(berlawan). Syed qutb ada menyatakan dalam fi zilal bagi ayat 213 surah al baqarah:

“Di sini jelaslah satu hakikat yang besar bahawa daripada tabiat manusia itu saling berikhtilaf kerana ikhtilaf adalah daripada asal penciptaan manusia sebagai hikmah yang besar untuk mendapat kekuasaan di atas muka bumi ini. Khilafah ini memerlukan tugas yang berbeza-beza dan persediaan dari setiap segi supaya semua saling lengkap melengkapi dan bergabung” (fi zilal quran)Penyelesaian


Islam adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Jika ada perselisihan faham, maka kembalilah kepada al quran dan sunnah kerana inilah sumber kita. Firman Allah SWT:“Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. “ (an nisa’: 59)

Bermakna setiap penyelesaian perlu merujuk kepada dua sumber ini. Menggunakan prinsip-prinsip islam dan kaedah-kaedah yang syar’ei. Tidak kira dari aspek adab, akhlak mahupun hukum. Bukan mengikut akal sendiri yang terhad dan hawa nafsu membabi buta.
Kepelbagaian organisasi dan kumpulan-kumpulan dakwah menyebabkan masing-masing mendakwa bahawa mereka ialah yang terbaik dan yang paling dekat dengan Islam. Suasana ini memberi kesan yang amat mendalam kepada masyarakat dalam memahami tujuan dakwah dengan jelas. Tidak perlu dinafikan kerana sudah banyak mereka yang ingin berkorban untuk Islam tetapi terkorban kerana matlamatnya tidak jelas. Ataupun mereka merasa matlamat yang sedang mereka perjuangkan adalah jelas tetapi sebenarnya berpunca daripada hasil fahaman yang syubhah.

PAHLAWAN NERAKA

Syarat penerimaan amalan dalam ibadah ialah ikhlas. Setiap perkara yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima Allah SWT. Boleh jadi juga bercampur unsur syirik jika niat disertakan dengan selain Allah SWT. Fudhail bin ‘Iyadh berkata:
“Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya’ dan beramal kerana mansia adalah syirik. Ikhlas adalah apabila Allah SWT membersihkan kamu dari keduanya” (al kabair oleh az Zahabi)

Ada juga satu kisah disebut dalam sohih bukhari tentang seorang sahabat yang bernama Qozman yang berperang dalam satu peperangan:

“…dalam barisan muslimin juga terdapat seorang lelaki yang tidak berjumpa musuh kecuali ia membunuhnya sehingga ia terbunuh.

Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW: “Tidak seorangpun yang dapat berbuat seperti fulan ini.”

Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya dia adalah ahli neraka”.

Pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda:“bahawa seorang lelaki beramal dengan amalan ahli syurga seperti yang dipandang manusia sedangkan dia ialah ahli neraka” (sohih bukhari, bab perang khaibar, 4202)

TERSASAR WALAUPUN BERSAMA


Dalam kitab Fathul Bari ada disebutkan bahawa Qatadah bin Nu’man melintasi Qozman ketika sedang berperang.

“Tahniah pada kamu dengan syahid(jika kamu mati syahid)” Qatadah menyapa.

“Demi Allah aku tidak berperang kerana agamaku, tetapi aku berperang kerana kaumku”.


Ikhwah yang dirahmati Allah,


Kita perlu menetapkan tujuan dengan jelas supaya kita tidak tersasar daripada Islam. Jika kita berjuang dalam salah satu jamaah daripada jamaah islam, kita perlu faham ia adalah salah satu wasilah bagi melaksanakan tujuan asal iaitu islam. Jangan berjuang kerana wasilah atau jamaah, tetapi berjuanglah kerana Islam.

Inilah seruan para nabi yang hanya menyeru manusia kepada Allah walaupun berbeza kaum dan bangsa. Menyeru kepada adab dan akhlak islam serta beramal dengan hukum islam. Darah kita hanya untuk jamaah islam, bukan untuk jamaah daripada jamaah islam. Jangan sasarkan matlamat kita dengan penjajahan pemikiran syaitan kerana ia akan mencemarkan keikhlasan dalam berjuang.

ISLAM DAN PERMODENAN

| Sabtu, 18 Disember 2010 |

Kejadian manusia adalah untuk menerima hakikat kehambaan dan tunduk kepada tuhan setiap masa dalam semua perkara walaupun melangkau peredaran zaman. Hakikat kurniaan tuhan ada yang bersifat thawabit(tidak boleh berubah) dan mutagayirat(menerima perubahan). Lengkaplah agama islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna. Firman Allah ta’ala:

“Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (al anbiya’ : 107)


PERMODENAN

Membawa erti pembaharuan dalam sesuatu perkara. Adakah islam menerima pembaharuan atau permodenan? Tidak kira sama ada tajdid dari sudut peralatan atau wasilah, fikrah atau pandangan dan pendapat dalam agama berdasarkan peredaran zaman. Soalan yang mungkin biasa bagi kita. Namun tidak dapat diterima oleh sebilangan masyarakat.


MENCARI HAKIKAT PERUBAHAN

Makhluk yang dicipta Allah SWT banyak membuat perubahan bermula dari zaman nabi Adam AS hingga kini. Banyak yang telah berubah secara amnya.. Ustaz Muhammad Abduh di dalam kitab karangannya (islam dan nasrani, antara ilmu dan agama) menyebutkan mauqif ahli gereja pada satu ketika dalam mempertahankan pandangan mereka dan menolak ilmu dan kemajuan.

Seorang saintis berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahawa pelangi bukanlah busur panah dari tuhan untuk menghukum sesiapa yang dia kehendaki, bahkan ia adalah daripada pantulan cahaya matahari pada titisan-titisan air. Maka beliau dibawa ke Rom dan dipenjarakan sehigga menemui ajal. Kemudian dibakar bersama buku-bukunya.

Beberapa orang saintis Amerika menemukan teori berkenaan penggunaan dadah kepada perempuan ketika melahirkan anak supaya tidak berasa sakit. Namun mereka mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja kerana bertentangan dengan kandungan taurat bahawa ia akan membebaskan perempuan daripada laknat kerana hakikat kesakitan dalam melahirkan anak. Sedangkan orang Islam telah menemukan teknik perubatan dengan suntikan di bawah kulit. Kemudian teori ini disebarkan ke eropah pada tahun 1721.

Begitu juga dengan teori bentuk muka bumi dan permulaan kematian yang mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja yang jumud dalam pandangan perubahan sehingga pada tahun 1481 hingga 1499, mahkamah eropah telah membakar hidup-hidup 10,220 orang dan ramai lagi dengan hukuman yang berbeza.


KETERLALUAN...!

Penerimaan kepada sesuatu yang baru tidak bermakna perlu menolak perkara lama. Ada juga golongan manusia yang menerima pembaharuan dan kemajuan tanpa asas timbangan yang benar tanpa batas. Segala kemajuan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Bermakna setiap kelahiran hari ini lebih baik daripada sebelumnya tidak kira dari sudut pandangan, fitrah, taqlid dan syariat. Mereka mahu membuat perubahan dalam semua perkara tanpa mengendahkan perkara-perkara thabit dengan menundukkan fitrah manusia kepada setiap kemajuan.

Fitrah manusia tidak akan berubah sama-sekali. Perubahan hanya pada cara memenuhi fitrah tersebut. Manusia tetap lapar dahaga, perlu makan dan minum. Kalau dahulu manusia hanya makan makanan mentah daripada haiwan dan tumbuhan, kemudian boleh memasak dengan menggunakan kayu api, kemudian dapat menghasilkan minyak dan selepas itu elektrik. Namun tabiat manusia tetap sama.

Seperti yang kita dengar tentang isu songsang Aminah Wadud membenarkan kaum wanita menjadi imam solat berjamaah. Agama jelas menyatakan bahawa imam hendaklah dikalangan lelaki, juga termasuk syarat-syarat menjadi imam solat kecuali jika makmum hanya dikalangan wanita. Atas dasar kebebasan dalam berijtihad berdasarkan zaman, maka diperbolehkan tanpa mengkaji asal hukum tersebut. Pemikiran tanpa batas akan memandu manusia kepada keterbukaan tanpa had.

Begitu juga golongan-golongan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat moden seperti sekularisma, liberalisma dan lain-lain tanpa mengambil peduli selok belok dalam beragama. Agama dipisahkan dari urusan dunia secara total sepertimana pepatah arab: “Apa yang dilakukan untuk qaisar hanya berhak bagi qaisar, dan apa yang dilakukan untuk allah hanya berhak bagi Allah” bertentangan dengan agama Islam yang menyeru kepada nilai kehambaan dalam setiap perkara dan setiap masa.


WASATIAH

Peningkatan kemajuan sebenar pemangkin dalam tamadun Islam yang menapis setiap pembaharuan merujuk kepada dasar al quran dan sunnah. Tidak melampau dalam menerima sebarang pendapat dan tidak terlalu ambil mudah dalam setiap perkara. Sumber-sumber asli tidak boleh ditinggalkan walaupun dunia ditelan zaman. Tetapi perkara-perkara furu’ fiqhiyah, juziyah dan wasilah bersifat dinamik. Allah SWT tidak menyempitkan hambanya dengan perkara-perkara yang menyusahkan dan berat.

Bukankan dahulu mimbar nabi hanya dibina daripada pelepah tamar kemudian berubah rekabentuk seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Begitu juga dengan mushaf yang hanya berbentuk hafalan dan kertas-kertas ringkas dan kemudian dikumpul dan dicetak. Azan juga kini dikumandangkan dengan pembesar suara yang tidak ada pada masa dahulu.

Agama Islam menerima perubahan berdasarkan maslahah mengikut zaman tanpa mendahulukan maslahah atau akal daripada nas-nas agama. Bahkan dalam urusan dunia nabi SAW bersabda: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Bermakna pembaharuan dalam urusan dunia dibenarkan dalam segala bidang seperti perubatan, pertanian, pengurusan rumah dan lain-lain.

Apakah kita masih bersikap jumud dalam menerima pembaharuan sehingga negara-negara barat memandang sebelah mata kepada negara-negara islam?.. Apakah kita pengamal keterbukaan melulu sedangkan Allah SWT melarang hambanya mengambil sistem selain Islam? Biar kita maju berperingkat, bukan terbenam dengan pangkat. Baru terserlah ketinggian islam tanpa had.


KUALITI KUANTITI

| Isnin, 8 November 2010 |

Nyawa Islam masih dalam bahaya. Ombak musibah masih lagi menapis umat Islam dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kematian umat Islam bukan sahaja mengurangkan bilangan tentera mujahid-mujahid Islam, tetapi ia juga melayangkan jiwa-jiwa umat islam biasa.

Pertamanya ialah kematian dalam pergolakan dan peperangan yang berlaku atas dasar permusuhan agama yang telah merobek dan menjajah beberapa negara islam. Kedua ialah dengan kematian yang berlaku disebabkan kejahilan umat islam sendiri dengan permusuhan sesama sendiri. Ketiga ialah kematian dalam musibah bala bencana alam dari Allah ta’ala seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain lagi.

Dengan ketiga-tiga bentuk kematian ini sebenarnya boleh mengurangkan kuantiti umat islam dengan pesat.ADAKAH KUANTITI PENTING BAGI ISLAM?

Kuantiti umat sebenarnya amat penting dalam proses kebangkitan islam dan agama islam sebenarnya menggalakkan proses penambahan umat. Tetapi ia mestilah seimbang dengan penekanan nilai dan kualiti. Jika tidak, kuantiti tidak akan bermakna.

Al quran mencela golongan majority apabila di dalamnya hanya diisi dengan orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu dan tidak bersyukur seperti apa yang disebutkan di dalam al quran dalam beberapa ayatnya.

“…akan tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.” (al ankabut: 63)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al a’raf: 187)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (hud: 17)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (al baqarah: 243)


Hadis nabi SAW juga menggesa supaya memperbanyakkan jumlah umatnya dalam sabdanya:

“Menikahlah kamu, kemudian berketurunanlah agar jumlah kamu menjadi banyak kerana sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak atas umat-umat yang lain.”


Jadi, bilangan manusia yang banyak hanya menempah kesusahan dan huru-hara jika tidak ada orang-orang soleh dan beriman serta mampu bergerak meningkatkan kualiti syakhsiah umat. Paling penting ialah memperbanyakkan golongan mukmin yang soleh dan faham tujuan hidup mereka, bukan yang merosakkan hidupnya dan masyarakat. Tidak bermakna kuantiti tanpa kualiti.


MENDIDIK KUANTITI KEPADA KUALITI

Kuantiti umat yang kita miliki sekarang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan adat yang berbeza. Namun kepelbagaian ini mempunyai guru dan panduan yang satu iaitu al quran.

Kualiti yang kita maksudkan ialah dengan menjadikan diri kita dan umat islam seluruhnya beramal dengan ajaran islam yang sebenar bermula dari kefahaman yang benar. Bukan hanya menganut pada nama tetapi mestilah dengan iman yang tidak ada padanya keraguan dan syak. Eloklah kita berfikir tentang beberapa firman Allah SWT sebagai nuqtah intilaq dalam proses tarbiah.

1- IKHLAS
Firman Allah SWT: “Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama.” (az zumar: 11)

2- BERAMAL

Firman Allah SWT: “ Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu lupa(kewajipan) diri kamu sendiri padahal kamu membaca al kitab? Maka tidakkah kamu berfikir?”. (al bawarah: 44)

3- TAAT
Firman Allah SWT: “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila ia dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul dihukum dan mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan “kami dengar dan kami patuh”. Dan itulah orang-orang yang beruntung.” (an nur: 51)

4- PENGORBANAN
Firman Allah SWT: “Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhoan Allah SWT dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya.” (al baqarah: 207)*ditulis pada tahun 2007


IMMA'AH

| Ahad, 17 Oktober 2010 |

Suatu perkara yang tidak bersama ialah yang baik dan yang buruk. Biarpun keburukan melebihi kebaikan, namun masih berbeza. Walaupun yang baik itu sedikit. Itulah yang diwahyukankan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepada umatnya.
Firman Allah SWT:“Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya.” (al maidah: 100)


BEZA BAIK BURUK

Perkataan “thoyyib” dan “khobis” dalam ayat di atas adalah umum. Merangkumi semua perkara yang baik dan yang buruk. Biarpun perkara yang boleh disentuh seperti makanan ataupun benda, atau benda yang tidak boleh disentuh seperti fikrah, perkataan atau nilai pandangan.

Benda yang baik iaitu perkara yang baik dipandang atau dapat memberi kebaikan kepada kita. Adapun benda yang buruk ialah perkara yang tidak elok dipandang dan dapat memberi keburukan kepada kita.


BIARPUN BANYAK BURUKNYA

Ramai manusia yang tidak dapat membuat penilaian yang baik tentang masalah ini. Apabila manusia hidup dalam kehidupan dunia yang mempunyai banyak keburukan. Tambahan apabila dia hidup dalam suasana yang tidak membina iman. Adakah dia akan menjadi seperti lalang yang ditiup angin.

Yang baik tetap baik walaupun sedikit. Biarpun dengan senyuman atau dengan membuang duri di jalan. Kerana itu nabi SAW melarang kita mengikut rentak biah yang buruk. Nabi SAW bersabda:“Janganlah di antara kamu yang menjadi “imma’ah” yang berkata: Aku bersama manusia lain. Jika orang baik, aku akan jadi baik. Jika buruk akupun buruk. Tetapi tetapkan diri kamu semua. Jika orang lain baik, maka berbuat baiklah. Jika buruk, janganlah kamu melampau.” (thabrani, termizi)

"imma'ah" ialah singkatan daripada "ana ma'ah" yakni aku bersamanya.

Mungkin kita merasa mudah dengan masalah ini. Namun inilah punca kerosakan yang berlaku. Tidak dapat memilih jalan baik dan buruk.

Kes zina

Jenayah buang anak

Derhaka kepada ibu ayah

Terikut budaya luar


ULUL ALBAB

Banyak lagi fasad akan berlaku jika kita tidak bergerak mengajar dan mengajak manusia sehingga mereka dapat membezakan yang bain dan buruk. Jadilah mereka yang berakal sepertimana yang disebutkan dalam ayat di atas kerana ilmu dan kefahamanlah asas kepada timbangan islam.


IBARAT AIR

| Isnin, 10 Mei 2010 |

Kita tidak menyangka bahawa setiap orang yang mahu menggerakkan sesuatu perlu mempunyai ilmu dan semua yang bergerak adalah dengan ilmu. Ilmu yang akan menggerakkan manusia dan menghidupkannya. Orang yang tidak berilmu ibarat orang mati. Begitu juga dengan orang yang berilmu tetapi tidak menggerakkan ilmunya untuk menghidupkan iman manusia. Ibarat air tepu tidak bergerak dan tidak mengalir membersihkan sampah dan kotoran.


IBARAT AIR

Mungkin sebahagian penuntut ilmu agama samada di Malaysia atau luar negara pernah mempelajari hukum toharah yang membincangkan tentang pembahagian air. Ada air yang suci menyucikan dan ada air yang suci tetapi tidak menyucikan.

Jika seorang pelajar agama biasa mungkin dia akan mengambil pembahagian ini dari sudut hukum sahaja dengan memahami 7 jenis air mutlak dan apakah air musta’mal dan sebagainya. Tetapi berbeza bagi seorang da’ei yang mempunyai tarbiah yang baik akan memahami dan mempelajari lebih dari itu.Seorang da’ei dapat membuat kesimpulan luar biasa yang boleh menggerakkan iman dan dakwah. Bukan sekadar maklumat untuk diri sendiri. Segala-galanya akan dikaitkan dengan tarbiah dan dakwah. Antaranya ialah beliau akan berfikir bahawa salah satu ciri-ciri air yang suci lagi menyucikan ialah air yang mengalir seperti air sungai yang bergerak dan di antara ciri-ciri air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang tidak bergerak dan tepu.

Maka beliau membuat kesimpulan bahawa seorang muslim perlu bergerak sepertimana air yang bergerak. Dapat memberi manfaat kepada manusia di samping dapat membersihkan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bergerak tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan tidak dapat membersihkan diri sendiri apabila dimasukkan najis ke dalamnya.

Firman Allah SWT:“dan kami turunkan air dari langit untuk menyucikan. Agar kami menghidupkan dengan air itu tanah(negeri) yang mati dan agar kami member minum dengan air itu sebahagian besar dari makhluk kami, binatang ternak dan manusia yang banyak.” (surah al furqon)

Syed Qutb mengatakan dalam fi zilal:

“Allah SWT mahukan kehidupan yan suci bersih iaitu dengan menyucikan bumi dengan air yang suci yang mampu membangunkan kehidupan pada yang mati dan memberi minum manusia dan haiwan. Berkenaan dengan topik ini membentangkan tentang kesaksian alam kepada al quran yang juga turun dari langit untuk membersihkan hati dan jiwa. Bagaimana manusia suka menerima air untuk membersihkan tubuh badan sedangkan tidak suka untuk mengambil al quran untuk membersihkan hati dan jiwa!”

Alangkah beruntungnya orang yang berada dalam sistem tarbiah. Kefahaman harakah dapat dicetuskan hasil perbincangan lewat halaqah atau aktiviti-aktiviti lain. Biarpun ilmu yang diambil sedikit. Namun asas kefahaman yang terbina jelas membentuk fikrah dan cara berfikir bagaimana membentuk diri dan orang lain.

YA ALLAH,

JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL KEPADAMU,

JADIKANLAH KAMI ORANG YANG BERFIKIR KERANAMU DAN KEPADAMU,

BERIKANLAH KEKUATAN UNTUK TETAP THABAT DI JALAN INI,

TIADA KEKUATAN MELAINKAN SEMUANYA DARIPADAMU YA ALLAH!


BERBEZAKAH KITA?

| Rabu, 31 Mac 2010 |

Banyak perselisihan berlaku kebelakangan ini. Tidak pasti salah faham atau fitnah penyakit hati yang terbawa-bawa oleh manusia berjiwa dangkal. Samada mereka ini tidak tahu ataupun tidak mahu tahu manakah benar dan manakah salah sehingga tidak dapat mengenalpasti baik buruk. Tambahan pula ia berlaku di kalangan umat islam yang mempunyai ukhuwah berpaksikan keimanan kepada Allah dan Nabi SAW.

Apa yang pasti setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeza. Pasangan suami isteri sahaja sudah cukup untuk menjadi contoh bagi menunjukkan perbezaan pendapat di dalam sebuah rumah tangga. Ulama’ juga saling berselisih pendapat dalam masalah hukum. Masing-masing mengemukakan hujah dan dalil sendiri untuk memperkuatkan pandangan mereka.

Firman Allah SWT:“Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.” (Hud: 118)

Para ulama’ menafsirkan bahawa mereka yang akan sentiasa berselisih adalah di kalangan muslim dan kuffar atau di antara yang benar dan yang batil. Namun perbezaan juga berlaku sesama muslim yang memperjuangankan agama Allah. Sebenarnya, perbezaan dari sudut wasilah dan wajihah dakwah bukan mununtut perpecahan, tetapi dapat ia membawa kepada kematangan dan kebersamaan supaya saling lengkap melengkapi.
Tetapi yang pasti perselisihan ini tidak boleh membawa kepada pertengkaran dan pecah belah. Kita perlu membezakan di antara ikhtilaf tanawwu’(pelbagai) atau pun tadhood(berlawan). Syed qutb ada menyatakan dalam fi zilal bagi ayat 213 surah al baqarah:

“Di sini jelaslah satu hakikat yang besar bahawa daripada tabiat manusia itu saling berikhtilaf kerana ikhtilaf adalah daripada asal penciptaan manusia sebagai hikmah yang besar untuk mendapat kekuasaan di atas muka bumi ini. Khilafah ini memerlukan tugas yang berbeza-beza dan persediaan dari setiap segi supaya semua saling lengkap melengkapi dan bergabung” (fi zilal quran)Penyelesaian


Islam adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Jika ada perselisihan faham, maka kembalilah kepada al quran dan sunnah kerana inilah sumber kita. Firman Allah SWT:“Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. “ (an nisa’: 59)

Bermakna setiap penyelesaian perlu merujuk kepada dua sumber ini. Menggunakan prinsip-prinsip islam dan kaedah-kaedah yang syar’ei. Tidak kira dari aspek adab, akhlak mahupun hukum. Bukan mengikut akal sendiri yang terhad dan hawa nafsu membabi buta.


JELASKAN MATLAMAT!

| Isnin, 1 Mac 2010 |

Kepelbagaian organisasi dan kumpulan-kumpulan dakwah menyebabkan masing-masing mendakwa bahawa mereka ialah yang terbaik dan yang paling dekat dengan Islam. Suasana ini memberi kesan yang amat mendalam kepada masyarakat dalam memahami tujuan dakwah dengan jelas. Tidak perlu dinafikan kerana sudah banyak mereka yang ingin berkorban untuk Islam tetapi terkorban kerana matlamatnya tidak jelas. Ataupun mereka merasa matlamat yang sedang mereka perjuangkan adalah jelas tetapi sebenarnya berpunca daripada hasil fahaman yang syubhah.

PAHLAWAN NERAKA

Syarat penerimaan amalan dalam ibadah ialah ikhlas. Setiap perkara yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima Allah SWT. Boleh jadi juga bercampur unsur syirik jika niat disertakan dengan selain Allah SWT. Fudhail bin ‘Iyadh berkata:
“Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya’ dan beramal kerana mansia adalah syirik. Ikhlas adalah apabila Allah SWT membersihkan kamu dari keduanya” (al kabair oleh az Zahabi)

Ada juga satu kisah disebut dalam sohih bukhari tentang seorang sahabat yang bernama Qozman yang berperang dalam satu peperangan:

“…dalam barisan muslimin juga terdapat seorang lelaki yang tidak berjumpa musuh kecuali ia membunuhnya sehingga ia terbunuh.

Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW: “Tidak seorangpun yang dapat berbuat seperti fulan ini.”

Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya dia adalah ahli neraka”.

Pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda:“bahawa seorang lelaki beramal dengan amalan ahli syurga seperti yang dipandang manusia sedangkan dia ialah ahli neraka” (sohih bukhari, bab perang khaibar, 4202)

TERSASAR WALAUPUN BERSAMA


Dalam kitab Fathul Bari ada disebutkan bahawa Qatadah bin Nu’man melintasi Qozman ketika sedang berperang.

“Tahniah pada kamu dengan syahid(jika kamu mati syahid)” Qatadah menyapa.

“Demi Allah aku tidak berperang kerana agamaku, tetapi aku berperang kerana kaumku”.


Ikhwah yang dirahmati Allah,


Kita perlu menetapkan tujuan dengan jelas supaya kita tidak tersasar daripada Islam. Jika kita berjuang dalam salah satu jamaah daripada jamaah islam, kita perlu faham ia adalah salah satu wasilah bagi melaksanakan tujuan asal iaitu islam. Jangan berjuang kerana wasilah atau jamaah, tetapi berjuanglah kerana Islam.

Inilah seruan para nabi yang hanya menyeru manusia kepada Allah walaupun berbeza kaum dan bangsa. Menyeru kepada adab dan akhlak islam serta beramal dengan hukum islam. Darah kita hanya untuk jamaah islam, bukan untuk jamaah daripada jamaah islam. Jangan sasarkan matlamat kita dengan penjajahan pemikiran syaitan kerana ia akan mencemarkan keikhlasan dalam berjuang.