Post info


Comments 0


Author: akhtar_7

Kita tidak menyangka bahawa setiap orang yang mahu menggerakkan sesuatu perlu mempunyai ilmu dan semua yang bergerak adalah dengan ilmu. Ilmu yang akan menggerakkan manusia dan menghidupkannya. Orang yang tidak berilmu ibarat orang mati. Begitu juga dengan orang yang berilmu tetapi tidak menggerakkan ilmunya untuk menghidupkan iman manusia. Ibarat air tepu tidak bergerak dan tidak mengalir membersihkan sampah dan kotoran.


IBARAT AIR

Mungkin sebahagian penuntut ilmu agama samada di Malaysia atau luar negara pernah mempelajari hukum toharah yang membincangkan tentang pembahagian air. Ada air yang suci menyucikan dan ada air yang suci tetapi tidak menyucikan.

Jika seorang pelajar agama biasa mungkin dia akan mengambil pembahagian ini dari sudut hukum sahaja dengan memahami 7 jenis air mutlak dan apakah air musta’mal dan sebagainya. Tetapi berbeza bagi seorang da’ei yang mempunyai tarbiah yang baik akan memahami dan mempelajari lebih dari itu.Seorang da’ei dapat membuat kesimpulan luar biasa yang boleh menggerakkan iman dan dakwah. Bukan sekadar maklumat untuk diri sendiri. Segala-galanya akan dikaitkan dengan tarbiah dan dakwah. Antaranya ialah beliau akan berfikir bahawa salah satu ciri-ciri air yang suci lagi menyucikan ialah air yang mengalir seperti air sungai yang bergerak dan di antara ciri-ciri air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang tidak bergerak dan tepu.

Maka beliau membuat kesimpulan bahawa seorang muslim perlu bergerak sepertimana air yang bergerak. Dapat memberi manfaat kepada manusia di samping dapat membersihkan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bergerak tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan tidak dapat membersihkan diri sendiri apabila dimasukkan najis ke dalamnya.

Firman Allah SWT:“dan kami turunkan air dari langit untuk menyucikan. Agar kami menghidupkan dengan air itu tanah(negeri) yang mati dan agar kami member minum dengan air itu sebahagian besar dari makhluk kami, binatang ternak dan manusia yang banyak.” (surah al furqon)

Syed Qutb mengatakan dalam fi zilal:

“Allah SWT mahukan kehidupan yan suci bersih iaitu dengan menyucikan bumi dengan air yang suci yang mampu membangunkan kehidupan pada yang mati dan memberi minum manusia dan haiwan. Berkenaan dengan topik ini membentangkan tentang kesaksian alam kepada al quran yang juga turun dari langit untuk membersihkan hati dan jiwa. Bagaimana manusia suka menerima air untuk membersihkan tubuh badan sedangkan tidak suka untuk mengambil al quran untuk membersihkan hati dan jiwa!”

Alangkah beruntungnya orang yang berada dalam sistem tarbiah. Kefahaman harakah dapat dicetuskan hasil perbincangan lewat halaqah atau aktiviti-aktiviti lain. Biarpun ilmu yang diambil sedikit. Namun asas kefahaman yang terbina jelas membentuk fikrah dan cara berfikir bagaimana membentuk diri dan orang lain.

YA ALLAH,

JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL KEPADAMU,

JADIKANLAH KAMI ORANG YANG BERFIKIR KERANAMU DAN KEPADAMU,

BERIKANLAH KEKUATAN UNTUK TETAP THABAT DI JALAN INI,

TIADA KEKUATAN MELAINKAN SEMUANYA DARIPADAMU YA ALLAH!

0 comments:


IBARAT AIR

| Isnin, 10 Mei 2010 |

Kita tidak menyangka bahawa setiap orang yang mahu menggerakkan sesuatu perlu mempunyai ilmu dan semua yang bergerak adalah dengan ilmu. Ilmu yang akan menggerakkan manusia dan menghidupkannya. Orang yang tidak berilmu ibarat orang mati. Begitu juga dengan orang yang berilmu tetapi tidak menggerakkan ilmunya untuk menghidupkan iman manusia. Ibarat air tepu tidak bergerak dan tidak mengalir membersihkan sampah dan kotoran.


IBARAT AIR

Mungkin sebahagian penuntut ilmu agama samada di Malaysia atau luar negara pernah mempelajari hukum toharah yang membincangkan tentang pembahagian air. Ada air yang suci menyucikan dan ada air yang suci tetapi tidak menyucikan.

Jika seorang pelajar agama biasa mungkin dia akan mengambil pembahagian ini dari sudut hukum sahaja dengan memahami 7 jenis air mutlak dan apakah air musta’mal dan sebagainya. Tetapi berbeza bagi seorang da’ei yang mempunyai tarbiah yang baik akan memahami dan mempelajari lebih dari itu.Seorang da’ei dapat membuat kesimpulan luar biasa yang boleh menggerakkan iman dan dakwah. Bukan sekadar maklumat untuk diri sendiri. Segala-galanya akan dikaitkan dengan tarbiah dan dakwah. Antaranya ialah beliau akan berfikir bahawa salah satu ciri-ciri air yang suci lagi menyucikan ialah air yang mengalir seperti air sungai yang bergerak dan di antara ciri-ciri air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ialah air yang tidak bergerak dan tepu.

Maka beliau membuat kesimpulan bahawa seorang muslim perlu bergerak sepertimana air yang bergerak. Dapat memberi manfaat kepada manusia di samping dapat membersihkan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bergerak tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan tidak dapat membersihkan diri sendiri apabila dimasukkan najis ke dalamnya.

Firman Allah SWT:“dan kami turunkan air dari langit untuk menyucikan. Agar kami menghidupkan dengan air itu tanah(negeri) yang mati dan agar kami member minum dengan air itu sebahagian besar dari makhluk kami, binatang ternak dan manusia yang banyak.” (surah al furqon)

Syed Qutb mengatakan dalam fi zilal:

“Allah SWT mahukan kehidupan yan suci bersih iaitu dengan menyucikan bumi dengan air yang suci yang mampu membangunkan kehidupan pada yang mati dan memberi minum manusia dan haiwan. Berkenaan dengan topik ini membentangkan tentang kesaksian alam kepada al quran yang juga turun dari langit untuk membersihkan hati dan jiwa. Bagaimana manusia suka menerima air untuk membersihkan tubuh badan sedangkan tidak suka untuk mengambil al quran untuk membersihkan hati dan jiwa!”

Alangkah beruntungnya orang yang berada dalam sistem tarbiah. Kefahaman harakah dapat dicetuskan hasil perbincangan lewat halaqah atau aktiviti-aktiviti lain. Biarpun ilmu yang diambil sedikit. Namun asas kefahaman yang terbina jelas membentuk fikrah dan cara berfikir bagaimana membentuk diri dan orang lain.

YA ALLAH,

JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL KEPADAMU,

JADIKANLAH KAMI ORANG YANG BERFIKIR KERANAMU DAN KEPADAMU,

BERIKANLAH KEKUATAN UNTUK TETAP THABAT DI JALAN INI,

TIADA KEKUATAN MELAINKAN SEMUANYA DARIPADAMU YA ALLAH!


0 comments: