Post info


Comments 0


Author: akhtar_7

Nyawa Islam masih dalam bahaya. Ombak musibah masih lagi menapis umat Islam dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kematian umat Islam bukan sahaja mengurangkan bilangan tentera mujahid-mujahid Islam, tetapi ia juga melayangkan jiwa-jiwa umat islam biasa.

Pertamanya ialah kematian dalam pergolakan dan peperangan yang berlaku atas dasar permusuhan agama yang telah merobek dan menjajah beberapa negara islam. Kedua ialah dengan kematian yang berlaku disebabkan kejahilan umat islam sendiri dengan permusuhan sesama sendiri. Ketiga ialah kematian dalam musibah bala bencana alam dari Allah ta’ala seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain lagi.

Dengan ketiga-tiga bentuk kematian ini sebenarnya boleh mengurangkan kuantiti umat islam dengan pesat.ADAKAH KUANTITI PENTING BAGI ISLAM?

Kuantiti umat sebenarnya amat penting dalam proses kebangkitan islam dan agama islam sebenarnya menggalakkan proses penambahan umat. Tetapi ia mestilah seimbang dengan penekanan nilai dan kualiti. Jika tidak, kuantiti tidak akan bermakna.

Al quran mencela golongan majority apabila di dalamnya hanya diisi dengan orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu dan tidak bersyukur seperti apa yang disebutkan di dalam al quran dalam beberapa ayatnya.

“…akan tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.” (al ankabut: 63)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al a’raf: 187)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (hud: 17)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (al baqarah: 243)


Hadis nabi SAW juga menggesa supaya memperbanyakkan jumlah umatnya dalam sabdanya:

“Menikahlah kamu, kemudian berketurunanlah agar jumlah kamu menjadi banyak kerana sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak atas umat-umat yang lain.”


Jadi, bilangan manusia yang banyak hanya menempah kesusahan dan huru-hara jika tidak ada orang-orang soleh dan beriman serta mampu bergerak meningkatkan kualiti syakhsiah umat. Paling penting ialah memperbanyakkan golongan mukmin yang soleh dan faham tujuan hidup mereka, bukan yang merosakkan hidupnya dan masyarakat. Tidak bermakna kuantiti tanpa kualiti.


MENDIDIK KUANTITI KEPADA KUALITI

Kuantiti umat yang kita miliki sekarang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan adat yang berbeza. Namun kepelbagaian ini mempunyai guru dan panduan yang satu iaitu al quran.

Kualiti yang kita maksudkan ialah dengan menjadikan diri kita dan umat islam seluruhnya beramal dengan ajaran islam yang sebenar bermula dari kefahaman yang benar. Bukan hanya menganut pada nama tetapi mestilah dengan iman yang tidak ada padanya keraguan dan syak. Eloklah kita berfikir tentang beberapa firman Allah SWT sebagai nuqtah intilaq dalam proses tarbiah.

1- IKHLAS
Firman Allah SWT: “Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama.” (az zumar: 11)

2- BERAMAL

Firman Allah SWT: “ Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu lupa(kewajipan) diri kamu sendiri padahal kamu membaca al kitab? Maka tidakkah kamu berfikir?”. (al bawarah: 44)

3- TAAT
Firman Allah SWT: “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila ia dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul dihukum dan mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan “kami dengar dan kami patuh”. Dan itulah orang-orang yang beruntung.” (an nur: 51)

4- PENGORBANAN
Firman Allah SWT: “Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhoan Allah SWT dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya.” (al baqarah: 207)*ditulis pada tahun 2007

0 comments:


KUALITI KUANTITI

| Isnin, 8 November 2010 |

Nyawa Islam masih dalam bahaya. Ombak musibah masih lagi menapis umat Islam dengan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kematian umat Islam bukan sahaja mengurangkan bilangan tentera mujahid-mujahid Islam, tetapi ia juga melayangkan jiwa-jiwa umat islam biasa.

Pertamanya ialah kematian dalam pergolakan dan peperangan yang berlaku atas dasar permusuhan agama yang telah merobek dan menjajah beberapa negara islam. Kedua ialah dengan kematian yang berlaku disebabkan kejahilan umat islam sendiri dengan permusuhan sesama sendiri. Ketiga ialah kematian dalam musibah bala bencana alam dari Allah ta’ala seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain lagi.

Dengan ketiga-tiga bentuk kematian ini sebenarnya boleh mengurangkan kuantiti umat islam dengan pesat.ADAKAH KUANTITI PENTING BAGI ISLAM?

Kuantiti umat sebenarnya amat penting dalam proses kebangkitan islam dan agama islam sebenarnya menggalakkan proses penambahan umat. Tetapi ia mestilah seimbang dengan penekanan nilai dan kualiti. Jika tidak, kuantiti tidak akan bermakna.

Al quran mencela golongan majority apabila di dalamnya hanya diisi dengan orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu dan tidak bersyukur seperti apa yang disebutkan di dalam al quran dalam beberapa ayatnya.

“…akan tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya.” (al ankabut: 63)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (al a’raf: 187)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (hud: 17)


“…akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (al baqarah: 243)


Hadis nabi SAW juga menggesa supaya memperbanyakkan jumlah umatnya dalam sabdanya:

“Menikahlah kamu, kemudian berketurunanlah agar jumlah kamu menjadi banyak kerana sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak atas umat-umat yang lain.”


Jadi, bilangan manusia yang banyak hanya menempah kesusahan dan huru-hara jika tidak ada orang-orang soleh dan beriman serta mampu bergerak meningkatkan kualiti syakhsiah umat. Paling penting ialah memperbanyakkan golongan mukmin yang soleh dan faham tujuan hidup mereka, bukan yang merosakkan hidupnya dan masyarakat. Tidak bermakna kuantiti tanpa kualiti.


MENDIDIK KUANTITI KEPADA KUALITI

Kuantiti umat yang kita miliki sekarang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan adat yang berbeza. Namun kepelbagaian ini mempunyai guru dan panduan yang satu iaitu al quran.

Kualiti yang kita maksudkan ialah dengan menjadikan diri kita dan umat islam seluruhnya beramal dengan ajaran islam yang sebenar bermula dari kefahaman yang benar. Bukan hanya menganut pada nama tetapi mestilah dengan iman yang tidak ada padanya keraguan dan syak. Eloklah kita berfikir tentang beberapa firman Allah SWT sebagai nuqtah intilaq dalam proses tarbiah.

1- IKHLAS
Firman Allah SWT: “Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama.” (az zumar: 11)

2- BERAMAL

Firman Allah SWT: “ Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu lupa(kewajipan) diri kamu sendiri padahal kamu membaca al kitab? Maka tidakkah kamu berfikir?”. (al bawarah: 44)

3- TAAT
Firman Allah SWT: “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila ia dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul dihukum dan mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan “kami dengar dan kami patuh”. Dan itulah orang-orang yang beruntung.” (an nur: 51)

4- PENGORBANAN
Firman Allah SWT: “Dan di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhoan Allah SWT dan Allah maha pengampun kepada hamba-hambanya.” (al baqarah: 207)*ditulis pada tahun 2007


0 comments: