Benar bahawa al quran telah menyatakan bahawa bahagian anak lelaki bersamaan dengan dua bahagian anak perempuan sepertimana dalam firman Allah SWT:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.” (an nisa’: 11)


Tetapi ada sesetengah kelompok yang mengambil kesempatan atas dasar memperjuangkan hak wanita memanipulasi ayat ini dengan menyatakan bahawa Islam telah membezakan di antara hak lelaki dengan wanita dengan menganggap bahawa ia adalah satu kaedah umum yang digunapakai dalam sistem warisan.

Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, kaedah tersebut hanyalah jika ada waris daripada anak lelaki dan anak perempuan . Ia bukanlah kaedah umum untuk semua lelaki untuk mendapat lebihan dalam sistem ini.HIKMAH TUHAN

Sistem warisan ini telah diterangkan oleh Allah SWT di dalam al quran secara tepat. Sudah tentu ada hikmah dan tidak dapat dipertikai kerana ia adalah susunan Allah SWT. Ada tiga perkara yang perlu disebutkan untuk menyatakan bahawa timbangan yang digunakan bukanlah berasaskan jantina, tetapi ia berasaskan tiga perkara:


PERTAMA: BERDASARKAN HUBUNGAN MANA YANG PALING DEKAT

Ini kita dapat perhatikan iaitu apabila hubungan kekeluargaan dengan si mati lebih akrab, maka dialah makin akan mendapat lebih. Manakala jika makin jauh hubungan kekeluargaan, ia akan memperolehi semakin sedikit tanpa mengira jantina warisnya.


KEDUA: BERGANTUNG KEPADA WARIS YANG AKAN MENYAMBUNG ZURIATNYA

Generasi waris yang dapat menyambung zuriatnya dan akan hidup dengan lebih lama akan mendapat lebih daripada mereka yang sudah berumur ataupun yang berada di belakang keluarga. Ini juga kerana mereka yang di hadapan akan menanggung tanggungan lebih banyak berbanding mereka yang berada di belakang.

Misalnya anak perempuan akan mendapat lebih dari ibunya setelah kematian si ayah sedangkan kedua-dua mereka adalah dari jantina yang sama. Begitu juga anak lelaki yang akan dapat lebih berbanding ayahnya sedangkan mereka juga dari jantina yang sama.


KETIGA: TANGGUNGAN LELAKI LEBIH BANYAK DARIPADA WANITA

Mungkin dasar ini ada sedikit terkait dengan masalah lelaki dan wanita. Tetapi jika dilihat dengan adil, tidak ada berat sebelah atau kezaliman terhadap hak perempuan. Malah sebaliknya mungkin betul!!..

Anak lelaki mempunyai tanggungan lebih banyak berbanding anak perempuan. Isteri anak-anak dan selainnya semuanya di bawah tanggungan anak lelaki. Tetapi anak perempuan adalah di bawah tanggungan suami atau ayahnya. Ini desebabkan lelaki diberatkan untuk menanggung perempuan dari sudut harta dan lain-lain.


BEBERAPA KEADAAN(daripada kitab dr. Mohd Imarah)

1- Ada empat keadaan sahaja perempuan mendapat setengah bahagian lelaki.
2- Banyak lagi keadaan perempuan yang mendapat bahagian sama dengan lelaki.
3- Ada lebih kurang sepuluh keadaan atau lebih perempuan mendapat bahagiannya lebih daripada lelaki.
4- Ada juga keadaan perempuan mendapat bahagian tanpa ada baki kepada lelaki.


Lihatlah berapa banyak keadaan dalam sistem warisan atau faraid yang menyebelahi perempuan. Allah SWT telah menetapkan sesuatu dan dia tahu hikmah di sebalik ciptaannya. Hanya manusia tidak berilmu dan pentingkan hawa nafsu yang akan menolak keagungan Islam.
Kejadian manusia adalah untuk menerima hakikat kehambaan dan tunduk kepada tuhan setiap masa dalam semua perkara walaupun melangkau peredaran zaman. Hakikat kurniaan tuhan ada yang bersifat thawabit(tidak boleh berubah) dan mutagayirat(menerima perubahan). Lengkaplah agama islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna. Firman Allah ta’ala:

“Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (al anbiya’ : 107)


PERMODENAN

Membawa erti pembaharuan dalam sesuatu perkara. Adakah islam menerima pembaharuan atau permodenan? Tidak kira sama ada tajdid dari sudut peralatan atau wasilah, fikrah atau pandangan dan pendapat dalam agama berdasarkan peredaran zaman. Soalan yang mungkin biasa bagi kita. Namun tidak dapat diterima oleh sebilangan masyarakat.


MENCARI HAKIKAT PERUBAHAN

Makhluk yang dicipta Allah SWT banyak membuat perubahan bermula dari zaman nabi Adam AS hingga kini. Banyak yang telah berubah secara amnya.. Ustaz Muhammad Abduh di dalam kitab karangannya (islam dan nasrani, antara ilmu dan agama) menyebutkan mauqif ahli gereja pada satu ketika dalam mempertahankan pandangan mereka dan menolak ilmu dan kemajuan.

Seorang saintis berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahawa pelangi bukanlah busur panah dari tuhan untuk menghukum sesiapa yang dia kehendaki, bahkan ia adalah daripada pantulan cahaya matahari pada titisan-titisan air. Maka beliau dibawa ke Rom dan dipenjarakan sehigga menemui ajal. Kemudian dibakar bersama buku-bukunya.

Beberapa orang saintis Amerika menemukan teori berkenaan penggunaan dadah kepada perempuan ketika melahirkan anak supaya tidak berasa sakit. Namun mereka mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja kerana bertentangan dengan kandungan taurat bahawa ia akan membebaskan perempuan daripada laknat kerana hakikat kesakitan dalam melahirkan anak. Sedangkan orang Islam telah menemukan teknik perubatan dengan suntikan di bawah kulit. Kemudian teori ini disebarkan ke eropah pada tahun 1721.

Begitu juga dengan teori bentuk muka bumi dan permulaan kematian yang mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja yang jumud dalam pandangan perubahan sehingga pada tahun 1481 hingga 1499, mahkamah eropah telah membakar hidup-hidup 10,220 orang dan ramai lagi dengan hukuman yang berbeza.


KETERLALUAN...!

Penerimaan kepada sesuatu yang baru tidak bermakna perlu menolak perkara lama. Ada juga golongan manusia yang menerima pembaharuan dan kemajuan tanpa asas timbangan yang benar tanpa batas. Segala kemajuan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Bermakna setiap kelahiran hari ini lebih baik daripada sebelumnya tidak kira dari sudut pandangan, fitrah, taqlid dan syariat. Mereka mahu membuat perubahan dalam semua perkara tanpa mengendahkan perkara-perkara thabit dengan menundukkan fitrah manusia kepada setiap kemajuan.

Fitrah manusia tidak akan berubah sama-sekali. Perubahan hanya pada cara memenuhi fitrah tersebut. Manusia tetap lapar dahaga, perlu makan dan minum. Kalau dahulu manusia hanya makan makanan mentah daripada haiwan dan tumbuhan, kemudian boleh memasak dengan menggunakan kayu api, kemudian dapat menghasilkan minyak dan selepas itu elektrik. Namun tabiat manusia tetap sama.

Seperti yang kita dengar tentang isu songsang Aminah Wadud membenarkan kaum wanita menjadi imam solat berjamaah. Agama jelas menyatakan bahawa imam hendaklah dikalangan lelaki, juga termasuk syarat-syarat menjadi imam solat kecuali jika makmum hanya dikalangan wanita. Atas dasar kebebasan dalam berijtihad berdasarkan zaman, maka diperbolehkan tanpa mengkaji asal hukum tersebut. Pemikiran tanpa batas akan memandu manusia kepada keterbukaan tanpa had.

Begitu juga golongan-golongan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat moden seperti sekularisma, liberalisma dan lain-lain tanpa mengambil peduli selok belok dalam beragama. Agama dipisahkan dari urusan dunia secara total sepertimana pepatah arab: “Apa yang dilakukan untuk qaisar hanya berhak bagi qaisar, dan apa yang dilakukan untuk allah hanya berhak bagi Allah” bertentangan dengan agama Islam yang menyeru kepada nilai kehambaan dalam setiap perkara dan setiap masa.


WASATIAH

Peningkatan kemajuan sebenar pemangkin dalam tamadun Islam yang menapis setiap pembaharuan merujuk kepada dasar al quran dan sunnah. Tidak melampau dalam menerima sebarang pendapat dan tidak terlalu ambil mudah dalam setiap perkara. Sumber-sumber asli tidak boleh ditinggalkan walaupun dunia ditelan zaman. Tetapi perkara-perkara furu’ fiqhiyah, juziyah dan wasilah bersifat dinamik. Allah SWT tidak menyempitkan hambanya dengan perkara-perkara yang menyusahkan dan berat.

Bukankan dahulu mimbar nabi hanya dibina daripada pelepah tamar kemudian berubah rekabentuk seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Begitu juga dengan mushaf yang hanya berbentuk hafalan dan kertas-kertas ringkas dan kemudian dikumpul dan dicetak. Azan juga kini dikumandangkan dengan pembesar suara yang tidak ada pada masa dahulu.

Agama Islam menerima perubahan berdasarkan maslahah mengikut zaman tanpa mendahulukan maslahah atau akal daripada nas-nas agama. Bahkan dalam urusan dunia nabi SAW bersabda: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Bermakna pembaharuan dalam urusan dunia dibenarkan dalam segala bidang seperti perubatan, pertanian, pengurusan rumah dan lain-lain.

Apakah kita masih bersikap jumud dalam menerima pembaharuan sehingga negara-negara barat memandang sebelah mata kepada negara-negara islam?.. Apakah kita pengamal keterbukaan melulu sedangkan Allah SWT melarang hambanya mengambil sistem selain Islam? Biar kita maju berperingkat, bukan terbenam dengan pangkat. Baru terserlah ketinggian islam tanpa had.

SIAPA YANG DAPAT LEBIH SEBENARNYA?

| Sabtu, 8 Januari 2011 |

Benar bahawa al quran telah menyatakan bahawa bahagian anak lelaki bersamaan dengan dua bahagian anak perempuan sepertimana dalam firman Allah SWT:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.” (an nisa’: 11)


Tetapi ada sesetengah kelompok yang mengambil kesempatan atas dasar memperjuangkan hak wanita memanipulasi ayat ini dengan menyatakan bahawa Islam telah membezakan di antara hak lelaki dengan wanita dengan menganggap bahawa ia adalah satu kaedah umum yang digunapakai dalam sistem warisan.

Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, kaedah tersebut hanyalah jika ada waris daripada anak lelaki dan anak perempuan . Ia bukanlah kaedah umum untuk semua lelaki untuk mendapat lebihan dalam sistem ini.HIKMAH TUHAN

Sistem warisan ini telah diterangkan oleh Allah SWT di dalam al quran secara tepat. Sudah tentu ada hikmah dan tidak dapat dipertikai kerana ia adalah susunan Allah SWT. Ada tiga perkara yang perlu disebutkan untuk menyatakan bahawa timbangan yang digunakan bukanlah berasaskan jantina, tetapi ia berasaskan tiga perkara:


PERTAMA: BERDASARKAN HUBUNGAN MANA YANG PALING DEKAT

Ini kita dapat perhatikan iaitu apabila hubungan kekeluargaan dengan si mati lebih akrab, maka dialah makin akan mendapat lebih. Manakala jika makin jauh hubungan kekeluargaan, ia akan memperolehi semakin sedikit tanpa mengira jantina warisnya.


KEDUA: BERGANTUNG KEPADA WARIS YANG AKAN MENYAMBUNG ZURIATNYA

Generasi waris yang dapat menyambung zuriatnya dan akan hidup dengan lebih lama akan mendapat lebih daripada mereka yang sudah berumur ataupun yang berada di belakang keluarga. Ini juga kerana mereka yang di hadapan akan menanggung tanggungan lebih banyak berbanding mereka yang berada di belakang.

Misalnya anak perempuan akan mendapat lebih dari ibunya setelah kematian si ayah sedangkan kedua-dua mereka adalah dari jantina yang sama. Begitu juga anak lelaki yang akan dapat lebih berbanding ayahnya sedangkan mereka juga dari jantina yang sama.


KETIGA: TANGGUNGAN LELAKI LEBIH BANYAK DARIPADA WANITA

Mungkin dasar ini ada sedikit terkait dengan masalah lelaki dan wanita. Tetapi jika dilihat dengan adil, tidak ada berat sebelah atau kezaliman terhadap hak perempuan. Malah sebaliknya mungkin betul!!..

Anak lelaki mempunyai tanggungan lebih banyak berbanding anak perempuan. Isteri anak-anak dan selainnya semuanya di bawah tanggungan anak lelaki. Tetapi anak perempuan adalah di bawah tanggungan suami atau ayahnya. Ini desebabkan lelaki diberatkan untuk menanggung perempuan dari sudut harta dan lain-lain.


BEBERAPA KEADAAN(daripada kitab dr. Mohd Imarah)

1- Ada empat keadaan sahaja perempuan mendapat setengah bahagian lelaki.
2- Banyak lagi keadaan perempuan yang mendapat bahagian sama dengan lelaki.
3- Ada lebih kurang sepuluh keadaan atau lebih perempuan mendapat bahagiannya lebih daripada lelaki.
4- Ada juga keadaan perempuan mendapat bahagian tanpa ada baki kepada lelaki.


Lihatlah berapa banyak keadaan dalam sistem warisan atau faraid yang menyebelahi perempuan. Allah SWT telah menetapkan sesuatu dan dia tahu hikmah di sebalik ciptaannya. Hanya manusia tidak berilmu dan pentingkan hawa nafsu yang akan menolak keagungan Islam.


ISLAM DAN PERMODENAN

| Sabtu, 18 Disember 2010 |

Kejadian manusia adalah untuk menerima hakikat kehambaan dan tunduk kepada tuhan setiap masa dalam semua perkara walaupun melangkau peredaran zaman. Hakikat kurniaan tuhan ada yang bersifat thawabit(tidak boleh berubah) dan mutagayirat(menerima perubahan). Lengkaplah agama islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna. Firman Allah ta’ala:

“Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (al anbiya’ : 107)


PERMODENAN

Membawa erti pembaharuan dalam sesuatu perkara. Adakah islam menerima pembaharuan atau permodenan? Tidak kira sama ada tajdid dari sudut peralatan atau wasilah, fikrah atau pandangan dan pendapat dalam agama berdasarkan peredaran zaman. Soalan yang mungkin biasa bagi kita. Namun tidak dapat diterima oleh sebilangan masyarakat.


MENCARI HAKIKAT PERUBAHAN

Makhluk yang dicipta Allah SWT banyak membuat perubahan bermula dari zaman nabi Adam AS hingga kini. Banyak yang telah berubah secara amnya.. Ustaz Muhammad Abduh di dalam kitab karangannya (islam dan nasrani, antara ilmu dan agama) menyebutkan mauqif ahli gereja pada satu ketika dalam mempertahankan pandangan mereka dan menolak ilmu dan kemajuan.

Seorang saintis berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahawa pelangi bukanlah busur panah dari tuhan untuk menghukum sesiapa yang dia kehendaki, bahkan ia adalah daripada pantulan cahaya matahari pada titisan-titisan air. Maka beliau dibawa ke Rom dan dipenjarakan sehigga menemui ajal. Kemudian dibakar bersama buku-bukunya.

Beberapa orang saintis Amerika menemukan teori berkenaan penggunaan dadah kepada perempuan ketika melahirkan anak supaya tidak berasa sakit. Namun mereka mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja kerana bertentangan dengan kandungan taurat bahawa ia akan membebaskan perempuan daripada laknat kerana hakikat kesakitan dalam melahirkan anak. Sedangkan orang Islam telah menemukan teknik perubatan dengan suntikan di bawah kulit. Kemudian teori ini disebarkan ke eropah pada tahun 1721.

Begitu juga dengan teori bentuk muka bumi dan permulaan kematian yang mendapat tentangan hebat daripada pihak gereja yang jumud dalam pandangan perubahan sehingga pada tahun 1481 hingga 1499, mahkamah eropah telah membakar hidup-hidup 10,220 orang dan ramai lagi dengan hukuman yang berbeza.


KETERLALUAN...!

Penerimaan kepada sesuatu yang baru tidak bermakna perlu menolak perkara lama. Ada juga golongan manusia yang menerima pembaharuan dan kemajuan tanpa asas timbangan yang benar tanpa batas. Segala kemajuan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Bermakna setiap kelahiran hari ini lebih baik daripada sebelumnya tidak kira dari sudut pandangan, fitrah, taqlid dan syariat. Mereka mahu membuat perubahan dalam semua perkara tanpa mengendahkan perkara-perkara thabit dengan menundukkan fitrah manusia kepada setiap kemajuan.

Fitrah manusia tidak akan berubah sama-sekali. Perubahan hanya pada cara memenuhi fitrah tersebut. Manusia tetap lapar dahaga, perlu makan dan minum. Kalau dahulu manusia hanya makan makanan mentah daripada haiwan dan tumbuhan, kemudian boleh memasak dengan menggunakan kayu api, kemudian dapat menghasilkan minyak dan selepas itu elektrik. Namun tabiat manusia tetap sama.

Seperti yang kita dengar tentang isu songsang Aminah Wadud membenarkan kaum wanita menjadi imam solat berjamaah. Agama jelas menyatakan bahawa imam hendaklah dikalangan lelaki, juga termasuk syarat-syarat menjadi imam solat kecuali jika makmum hanya dikalangan wanita. Atas dasar kebebasan dalam berijtihad berdasarkan zaman, maka diperbolehkan tanpa mengkaji asal hukum tersebut. Pemikiran tanpa batas akan memandu manusia kepada keterbukaan tanpa had.

Begitu juga golongan-golongan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat moden seperti sekularisma, liberalisma dan lain-lain tanpa mengambil peduli selok belok dalam beragama. Agama dipisahkan dari urusan dunia secara total sepertimana pepatah arab: “Apa yang dilakukan untuk qaisar hanya berhak bagi qaisar, dan apa yang dilakukan untuk allah hanya berhak bagi Allah” bertentangan dengan agama Islam yang menyeru kepada nilai kehambaan dalam setiap perkara dan setiap masa.


WASATIAH

Peningkatan kemajuan sebenar pemangkin dalam tamadun Islam yang menapis setiap pembaharuan merujuk kepada dasar al quran dan sunnah. Tidak melampau dalam menerima sebarang pendapat dan tidak terlalu ambil mudah dalam setiap perkara. Sumber-sumber asli tidak boleh ditinggalkan walaupun dunia ditelan zaman. Tetapi perkara-perkara furu’ fiqhiyah, juziyah dan wasilah bersifat dinamik. Allah SWT tidak menyempitkan hambanya dengan perkara-perkara yang menyusahkan dan berat.

Bukankan dahulu mimbar nabi hanya dibina daripada pelepah tamar kemudian berubah rekabentuk seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Begitu juga dengan mushaf yang hanya berbentuk hafalan dan kertas-kertas ringkas dan kemudian dikumpul dan dicetak. Azan juga kini dikumandangkan dengan pembesar suara yang tidak ada pada masa dahulu.

Agama Islam menerima perubahan berdasarkan maslahah mengikut zaman tanpa mendahulukan maslahah atau akal daripada nas-nas agama. Bahkan dalam urusan dunia nabi SAW bersabda: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Bermakna pembaharuan dalam urusan dunia dibenarkan dalam segala bidang seperti perubatan, pertanian, pengurusan rumah dan lain-lain.

Apakah kita masih bersikap jumud dalam menerima pembaharuan sehingga negara-negara barat memandang sebelah mata kepada negara-negara islam?.. Apakah kita pengamal keterbukaan melulu sedangkan Allah SWT melarang hambanya mengambil sistem selain Islam? Biar kita maju berperingkat, bukan terbenam dengan pangkat. Baru terserlah ketinggian islam tanpa had.