Post info


Comments 0


Author: akhtar_7

Benar bahawa al quran telah menyatakan bahawa bahagian anak lelaki bersamaan dengan dua bahagian anak perempuan sepertimana dalam firman Allah SWT:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.” (an nisa’: 11)


Tetapi ada sesetengah kelompok yang mengambil kesempatan atas dasar memperjuangkan hak wanita memanipulasi ayat ini dengan menyatakan bahawa Islam telah membezakan di antara hak lelaki dengan wanita dengan menganggap bahawa ia adalah satu kaedah umum yang digunapakai dalam sistem warisan.

Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, kaedah tersebut hanyalah jika ada waris daripada anak lelaki dan anak perempuan . Ia bukanlah kaedah umum untuk semua lelaki untuk mendapat lebihan dalam sistem ini.HIKMAH TUHAN

Sistem warisan ini telah diterangkan oleh Allah SWT di dalam al quran secara tepat. Sudah tentu ada hikmah dan tidak dapat dipertikai kerana ia adalah susunan Allah SWT. Ada tiga perkara yang perlu disebutkan untuk menyatakan bahawa timbangan yang digunakan bukanlah berasaskan jantina, tetapi ia berasaskan tiga perkara:


PERTAMA: BERDASARKAN HUBUNGAN MANA YANG PALING DEKAT

Ini kita dapat perhatikan iaitu apabila hubungan kekeluargaan dengan si mati lebih akrab, maka dialah makin akan mendapat lebih. Manakala jika makin jauh hubungan kekeluargaan, ia akan memperolehi semakin sedikit tanpa mengira jantina warisnya.


KEDUA: BERGANTUNG KEPADA WARIS YANG AKAN MENYAMBUNG ZURIATNYA

Generasi waris yang dapat menyambung zuriatnya dan akan hidup dengan lebih lama akan mendapat lebih daripada mereka yang sudah berumur ataupun yang berada di belakang keluarga. Ini juga kerana mereka yang di hadapan akan menanggung tanggungan lebih banyak berbanding mereka yang berada di belakang.

Misalnya anak perempuan akan mendapat lebih dari ibunya setelah kematian si ayah sedangkan kedua-dua mereka adalah dari jantina yang sama. Begitu juga anak lelaki yang akan dapat lebih berbanding ayahnya sedangkan mereka juga dari jantina yang sama.


KETIGA: TANGGUNGAN LELAKI LEBIH BANYAK DARIPADA WANITA

Mungkin dasar ini ada sedikit terkait dengan masalah lelaki dan wanita. Tetapi jika dilihat dengan adil, tidak ada berat sebelah atau kezaliman terhadap hak perempuan. Malah sebaliknya mungkin betul!!..

Anak lelaki mempunyai tanggungan lebih banyak berbanding anak perempuan. Isteri anak-anak dan selainnya semuanya di bawah tanggungan anak lelaki. Tetapi anak perempuan adalah di bawah tanggungan suami atau ayahnya. Ini desebabkan lelaki diberatkan untuk menanggung perempuan dari sudut harta dan lain-lain.


BEBERAPA KEADAAN(daripada kitab dr. Mohd Imarah)

1- Ada empat keadaan sahaja perempuan mendapat setengah bahagian lelaki.
2- Banyak lagi keadaan perempuan yang mendapat bahagian sama dengan lelaki.
3- Ada lebih kurang sepuluh keadaan atau lebih perempuan mendapat bahagiannya lebih daripada lelaki.
4- Ada juga keadaan perempuan mendapat bahagian tanpa ada baki kepada lelaki.


Lihatlah berapa banyak keadaan dalam sistem warisan atau faraid yang menyebelahi perempuan. Allah SWT telah menetapkan sesuatu dan dia tahu hikmah di sebalik ciptaannya. Hanya manusia tidak berilmu dan pentingkan hawa nafsu yang akan menolak keagungan Islam.

0 comments:


SIAPA YANG DAPAT LEBIH SEBENARNYA?

| Sabtu, 8 Januari 2011 |

Benar bahawa al quran telah menyatakan bahawa bahagian anak lelaki bersamaan dengan dua bahagian anak perempuan sepertimana dalam firman Allah SWT:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.” (an nisa’: 11)


Tetapi ada sesetengah kelompok yang mengambil kesempatan atas dasar memperjuangkan hak wanita memanipulasi ayat ini dengan menyatakan bahawa Islam telah membezakan di antara hak lelaki dengan wanita dengan menganggap bahawa ia adalah satu kaedah umum yang digunapakai dalam sistem warisan.

Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, kaedah tersebut hanyalah jika ada waris daripada anak lelaki dan anak perempuan . Ia bukanlah kaedah umum untuk semua lelaki untuk mendapat lebihan dalam sistem ini.HIKMAH TUHAN

Sistem warisan ini telah diterangkan oleh Allah SWT di dalam al quran secara tepat. Sudah tentu ada hikmah dan tidak dapat dipertikai kerana ia adalah susunan Allah SWT. Ada tiga perkara yang perlu disebutkan untuk menyatakan bahawa timbangan yang digunakan bukanlah berasaskan jantina, tetapi ia berasaskan tiga perkara:


PERTAMA: BERDASARKAN HUBUNGAN MANA YANG PALING DEKAT

Ini kita dapat perhatikan iaitu apabila hubungan kekeluargaan dengan si mati lebih akrab, maka dialah makin akan mendapat lebih. Manakala jika makin jauh hubungan kekeluargaan, ia akan memperolehi semakin sedikit tanpa mengira jantina warisnya.


KEDUA: BERGANTUNG KEPADA WARIS YANG AKAN MENYAMBUNG ZURIATNYA

Generasi waris yang dapat menyambung zuriatnya dan akan hidup dengan lebih lama akan mendapat lebih daripada mereka yang sudah berumur ataupun yang berada di belakang keluarga. Ini juga kerana mereka yang di hadapan akan menanggung tanggungan lebih banyak berbanding mereka yang berada di belakang.

Misalnya anak perempuan akan mendapat lebih dari ibunya setelah kematian si ayah sedangkan kedua-dua mereka adalah dari jantina yang sama. Begitu juga anak lelaki yang akan dapat lebih berbanding ayahnya sedangkan mereka juga dari jantina yang sama.


KETIGA: TANGGUNGAN LELAKI LEBIH BANYAK DARIPADA WANITA

Mungkin dasar ini ada sedikit terkait dengan masalah lelaki dan wanita. Tetapi jika dilihat dengan adil, tidak ada berat sebelah atau kezaliman terhadap hak perempuan. Malah sebaliknya mungkin betul!!..

Anak lelaki mempunyai tanggungan lebih banyak berbanding anak perempuan. Isteri anak-anak dan selainnya semuanya di bawah tanggungan anak lelaki. Tetapi anak perempuan adalah di bawah tanggungan suami atau ayahnya. Ini desebabkan lelaki diberatkan untuk menanggung perempuan dari sudut harta dan lain-lain.


BEBERAPA KEADAAN(daripada kitab dr. Mohd Imarah)

1- Ada empat keadaan sahaja perempuan mendapat setengah bahagian lelaki.
2- Banyak lagi keadaan perempuan yang mendapat bahagian sama dengan lelaki.
3- Ada lebih kurang sepuluh keadaan atau lebih perempuan mendapat bahagiannya lebih daripada lelaki.
4- Ada juga keadaan perempuan mendapat bahagian tanpa ada baki kepada lelaki.


Lihatlah berapa banyak keadaan dalam sistem warisan atau faraid yang menyebelahi perempuan. Allah SWT telah menetapkan sesuatu dan dia tahu hikmah di sebalik ciptaannya. Hanya manusia tidak berilmu dan pentingkan hawa nafsu yang akan menolak keagungan Islam.


0 comments: