Post info


Comments 0


Author: akhtar_7

Da'ei merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun dakwah. Rukun ini merupakan rukun yang penting dalam melaksanakan kerja amal dakwah. Kerana rukun inilah yang mendukung rukun pertama iaitu risalah dakwah atau Islam dan juga yang akan mempengaruhi rukun yang ketiga iaitu mad'u.

Kejayaan dakwah tercapai apabila da'ei berjaya menguasai rukun pertama dan berjaya menyampaikan kepada rukun ketiga. Hasil kejayaan dapat dilihat apabila kita berjaya melihat perubahan pada mad'u. Ramai yang beranggapan bahwa risalah islam hanya cukup apabila disampaikan tanpa mengambil peduli keadaan perubahan pada mad'u. Tanpa peduli dan mutaba'ah, keupayaan para da'ei tidak dapat dinilai dan ditingkatkan.LEMBUT TIDAK BERERTI DIAMAda golongan yang menyangka bahawa dakwah ialah dengan bergaul atau bercampur dengan orang lain dan hanya bersabar dengan kerenah manusia. Tidak kira samada dengan orang baik atau buruk ataupun dalam perkara haqq atau batil. Mereka menyandang kepada hadis Nabi SAW:"Sesungguhnya seorang muslim adalah yang bercampur dengan manusia dan bersabar dengan kesakitan adalah lebih baik dari seorang muslim yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dengan kesakitan". (Tarmizi dan Ibnu Majah)


Sheikh Solah Fattah al Khalidi menyatakan bahawa lembut bukan bererti diam. Sebahagian da'ei yang menyertai majlis-majlis mungkar hanya diam seakan-akan mereka tidak mendengar dan mengetahui tentang apa yang berlaku. (Kitab Taswibat)DAKWAH MUSA ASFirman Allah SWT:"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;"

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Tooha: 44)


Imam al Qurtubi menyatakan bahawa amr bil ma'ruf wannahu 'anilmungkar perlulah dengan cara berlemah lembut kepada orang mempunyai kekuatan. (Tafsir Qurutubi)

Ucapan yang lembut ialah ucapan yang tidak kasar dan terang dengan kebenaran. Allah SWT telah memberi arahan kepada Musa AS supaya bercakap secara lemah lembut kepada Firaun. Jadi setiap orang selain Musa AS lebih perlu mencontohi sikap ini di dalam ucapan dakwah mereka. (Mustafad, Abd Karim Zaidan)


Peringatan yang lembut bukan dengan menegah atau melarang tanpa hikmah. Tetapi hendaklah berasaskan firman Allah SWT:

"…mudah-mudahan ia ingat atau takut" (Tooha: :44)

Supaya pemimpin ingat dan takut kepada Allah SWT. Bukan dengan hanya menyalahkan sifat dan perbuatan tanpa asas iman yang mengembalikan pemimpin kepada Allah SWT. Kebanyakan manusia menegur pemimpin hanya kerana maslahah sendiri dan tidak mengingatkannya tentang dosa akibat perilaku pemimpin tersebut.LEMBUT HIKMAHPernah khalifah zaman abbasiah iaitu Abu Ja'far al Mansur mencari Imam at Thauri sehingga berjumpa dengan beliau di musim haji.

"Jika ada apa-apa berlaku jangan kau datang kepada aku. Kami akan berbincang dengan engkau dan akan menurut apa yang kau perintahkan dan kami akan melarang apa yang kau larang." Kata khalifah.

"Berapa yang kau belanjakan dalam perjalanan ini?" Tanya Imam.

"Aku tidak tahu dan aku mempunyai penjaga harta ini."

"Apakah alasan engkau apabila engkau berdiri di hadapan Allah SWT dan disoal tentang semua ini?. Nabi SAW bersabda: "Bagi orang yang menyalahgunakan harta Allah SWT dan Rasulullah SAW sesuka hatinya, maka kelak baginya neraka". Kata Imam at Thauri. (Taswibat)

0 comments:


LEMBUT HIKMAH

| Ahad, 22 November 2009 |

Da'ei merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun dakwah. Rukun ini merupakan rukun yang penting dalam melaksanakan kerja amal dakwah. Kerana rukun inilah yang mendukung rukun pertama iaitu risalah dakwah atau Islam dan juga yang akan mempengaruhi rukun yang ketiga iaitu mad'u.

Kejayaan dakwah tercapai apabila da'ei berjaya menguasai rukun pertama dan berjaya menyampaikan kepada rukun ketiga. Hasil kejayaan dapat dilihat apabila kita berjaya melihat perubahan pada mad'u. Ramai yang beranggapan bahwa risalah islam hanya cukup apabila disampaikan tanpa mengambil peduli keadaan perubahan pada mad'u. Tanpa peduli dan mutaba'ah, keupayaan para da'ei tidak dapat dinilai dan ditingkatkan.LEMBUT TIDAK BERERTI DIAMAda golongan yang menyangka bahawa dakwah ialah dengan bergaul atau bercampur dengan orang lain dan hanya bersabar dengan kerenah manusia. Tidak kira samada dengan orang baik atau buruk ataupun dalam perkara haqq atau batil. Mereka menyandang kepada hadis Nabi SAW:"Sesungguhnya seorang muslim adalah yang bercampur dengan manusia dan bersabar dengan kesakitan adalah lebih baik dari seorang muslim yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dengan kesakitan". (Tarmizi dan Ibnu Majah)


Sheikh Solah Fattah al Khalidi menyatakan bahawa lembut bukan bererti diam. Sebahagian da'ei yang menyertai majlis-majlis mungkar hanya diam seakan-akan mereka tidak mendengar dan mengetahui tentang apa yang berlaku. (Kitab Taswibat)DAKWAH MUSA ASFirman Allah SWT:"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;"

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Tooha: 44)


Imam al Qurtubi menyatakan bahawa amr bil ma'ruf wannahu 'anilmungkar perlulah dengan cara berlemah lembut kepada orang mempunyai kekuatan. (Tafsir Qurutubi)

Ucapan yang lembut ialah ucapan yang tidak kasar dan terang dengan kebenaran. Allah SWT telah memberi arahan kepada Musa AS supaya bercakap secara lemah lembut kepada Firaun. Jadi setiap orang selain Musa AS lebih perlu mencontohi sikap ini di dalam ucapan dakwah mereka. (Mustafad, Abd Karim Zaidan)


Peringatan yang lembut bukan dengan menegah atau melarang tanpa hikmah. Tetapi hendaklah berasaskan firman Allah SWT:

"…mudah-mudahan ia ingat atau takut" (Tooha: :44)

Supaya pemimpin ingat dan takut kepada Allah SWT. Bukan dengan hanya menyalahkan sifat dan perbuatan tanpa asas iman yang mengembalikan pemimpin kepada Allah SWT. Kebanyakan manusia menegur pemimpin hanya kerana maslahah sendiri dan tidak mengingatkannya tentang dosa akibat perilaku pemimpin tersebut.LEMBUT HIKMAHPernah khalifah zaman abbasiah iaitu Abu Ja'far al Mansur mencari Imam at Thauri sehingga berjumpa dengan beliau di musim haji.

"Jika ada apa-apa berlaku jangan kau datang kepada aku. Kami akan berbincang dengan engkau dan akan menurut apa yang kau perintahkan dan kami akan melarang apa yang kau larang." Kata khalifah.

"Berapa yang kau belanjakan dalam perjalanan ini?" Tanya Imam.

"Aku tidak tahu dan aku mempunyai penjaga harta ini."

"Apakah alasan engkau apabila engkau berdiri di hadapan Allah SWT dan disoal tentang semua ini?. Nabi SAW bersabda: "Bagi orang yang menyalahgunakan harta Allah SWT dan Rasulullah SAW sesuka hatinya, maka kelak baginya neraka". Kata Imam at Thauri. (Taswibat)


0 comments: