Post info


Comments 0


Author: akhtar_7"Alif, Laam, Miim."

"Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; "

"Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. "

"Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya)."

"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya." (al baqarah : 1-5)SIFAT MUKMIN

Enam sifat mukmin di dalam ayat di atas:

1-Bertaqwa
2-Beriman dengan perkara ghaib
3-Mendirikan solat
4-Bersedekah atau infaq di jalan Allah
5-Beriman dengan kitab-kitab samawi(terdahulu)
6-Yakin dengan hari akhirat

Syed qutb berkata: "Terdapat kaitan dan hubungan di antara sifat-sifat tersebut. Itulah yang menggabungkan sifat-sifat membentuk kesatuan penggabungan lengkap-melengkapi. Maka taqwa merupakan perasaan hati dan keadaan dalaman yang melahirkan lorong-lorong dan amal. Menyatukan perasaan dalaman dan pergerakan luaran. Menghubungkan manusia dengan Tuhan dalam keadaan sembunyi mahupun nyata." (fi zilal)GABUNGAN AMAL

Jika kita perhatikan, enam sifat mukmin di atas menggabungkan tiga jenis amal:

1-Amalan dengan hati
2-Amalan dengan jawarih(perbuatan)
3-Amalan dengan harta

Firman Allah SWT:"Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya)." (al hujurat : 15)AMAL DENGAN BERLAWANAN

Jika Allah SWT ada menyebut tentang sifat-sifat orang kafir dan munafiq, begitu juga Allah SWT senaraikan sifat-sifat orang mukmin. Sudah tentu sifat mukmin tidak sama dengan sifat kafir atau munafiq.

Taqwa menolak beramal dengan larangan-larangan Allah SWT dan menghindari maksiat…

Beriman dengan yang ghaib menolak kepercayaan-kepercayaan musyrikin yang tidak beriman dengan konsep dosa pahala…

Mendirikan solat menolak penyembahan tuhan-tuhan selain Allah SWT…

Infaq di jalan Allah menolak pembaziran harta ke jalan sia-sia…

Beriman dengan kitab-kitab samawi menolak dakwaan yahudi dan nasrani dan menyatakan bahawa Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan wajib beriman dengannya…

Yakin dengan hari akhirat menolak kepercayaan-kepercayaan musyrikin yang tidak beriman dengan hari akhirat atau hari pembalasan…

0 comments:


MUKMIN (1)

| Rabu, 21 Oktober 2009 |"Alif, Laam, Miim."

"Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; "

"Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. "

"Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya)."

"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya." (al baqarah : 1-5)SIFAT MUKMIN

Enam sifat mukmin di dalam ayat di atas:

1-Bertaqwa
2-Beriman dengan perkara ghaib
3-Mendirikan solat
4-Bersedekah atau infaq di jalan Allah
5-Beriman dengan kitab-kitab samawi(terdahulu)
6-Yakin dengan hari akhirat

Syed qutb berkata: "Terdapat kaitan dan hubungan di antara sifat-sifat tersebut. Itulah yang menggabungkan sifat-sifat membentuk kesatuan penggabungan lengkap-melengkapi. Maka taqwa merupakan perasaan hati dan keadaan dalaman yang melahirkan lorong-lorong dan amal. Menyatukan perasaan dalaman dan pergerakan luaran. Menghubungkan manusia dengan Tuhan dalam keadaan sembunyi mahupun nyata." (fi zilal)GABUNGAN AMAL

Jika kita perhatikan, enam sifat mukmin di atas menggabungkan tiga jenis amal:

1-Amalan dengan hati
2-Amalan dengan jawarih(perbuatan)
3-Amalan dengan harta

Firman Allah SWT:"Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya)." (al hujurat : 15)AMAL DENGAN BERLAWANAN

Jika Allah SWT ada menyebut tentang sifat-sifat orang kafir dan munafiq, begitu juga Allah SWT senaraikan sifat-sifat orang mukmin. Sudah tentu sifat mukmin tidak sama dengan sifat kafir atau munafiq.

Taqwa menolak beramal dengan larangan-larangan Allah SWT dan menghindari maksiat…

Beriman dengan yang ghaib menolak kepercayaan-kepercayaan musyrikin yang tidak beriman dengan konsep dosa pahala…

Mendirikan solat menolak penyembahan tuhan-tuhan selain Allah SWT…

Infaq di jalan Allah menolak pembaziran harta ke jalan sia-sia…

Beriman dengan kitab-kitab samawi menolak dakwaan yahudi dan nasrani dan menyatakan bahawa Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan wajib beriman dengannya…

Yakin dengan hari akhirat menolak kepercayaan-kepercayaan musyrikin yang tidak beriman dengan hari akhirat atau hari pembalasan…


0 comments: