Post info


Comments 0


Author: akhtar_7

Beberapa yang perlu diketahui bahawa pujian dan umpatan keji adalah sesuatu yang mempunyai halal haramnya pada hukum. Pernah nabi SAW ditanya tentang ghibah. Nabi SAW menjawab:"Ia adalah apabila kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa yang ia benci"

"Bagaimana jika perkara yang aku sebut itu memang ada padanya?" Tanya sahabat lagi.

Nabi SAW menjawab: "Jika perkara itu benar-benar ada pada saudaramu maka kamu telah mengumpatnya dan jika kamu menyebut perkara yang tidak ada pada saudaramu maka kamu telah membuat satu kebohongan kepadanya" (riwayat muslim)

Amalan ini juga dilarang sepertimana firman Allah SWT:"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani." (al hujurat : 12)

Ibnu Abbas berkata: Jika kamu ingin menyebut tentang keaiban saudara kamu, sebutlah keaiban kamu dahulu. –ihya' ulumuddin

Imam Nawawi berkata di dalam kitab riyadus salihin : "Disuruh kepada orang yang mendengar umpat mengumpat supaya mencegahnya dan mengingkarinya. Jika ia tidak berupaya dan dia tidak dapat menerima maka lebih baik beredar meninggalkan majlis tersebut".

UMPATAN HALAL

Beberapa kelonggaran yang diberi dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan dalam kitab ihya' ulumuddin:

1-Jika ingin mengubah kemungkaran kepada kebaikan. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa pernah Usman RA tidak menjawab salam Umar RA. Lalu Umar pergi memberitahu kepada Abu Bakar RA. Maka Abu Bakar RA pergi membetulkan perkara tersebut.

2-Jika ingin bertanya atau mendapatkan fatwa. Sepertimana seseorang pergi menceritakan kepada qadi sesuatu masalah dan cara penyelesaiannya. Pernah Hindun bt Utbah berjumpa Nabi SAW dan bertanya:

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan(suamiku) seorang yang kedekut, bolehkah aku mengambil hartanya untuk keperluanku dan keperluan anak-anakku."

"Ambillah hanya dengan kadar yang mencukupi sahaja" kata Nabi SAW. (hadis Bukhari)

UMPATAN KE ATAS SI MATI

Hadis Muslim menyebutkan bahawa pernah SAW dan para sahabat berjalan melalui satu jenazah. Para sahabat pun memuji dengan mengatakan kebaikan si mati. Rasulullah SAW pun bersabda tiga kali: "Benar syurga baginya!" Kemudian melintas jenazah kedua. Para sahabat menyatakan keburukan si mati. Rasulullah SAW pun bersabda tiga kali: "Benar neraka baginya!" setelah ditanya oleh Umar RA, baginda SAW menjawab:"Barangsiapa yang disebutkan kebaikan ke atasnya maka berhak baginya syurga dan barangsiapa yang disebutkan keburukan ke atasnya maka berhak baginya neraka".


Mungkin kita pernah mendengar hadis nabi melarang daripada mengeji si mati. Tetapi imam Nawawi di dalam syarahnya ada menjawab tentang masalah ini.

"Adapun tegahan mengeji atau menyebut keburukan si mati hanya pada selain orang munafiq dan orang kafir. Iaitu pada orang yang tidak zahir padanya kejahatan atau bid'ah yang dilakukan. Adapun pada mereka(orang fasiq dan munafiq) tidak diharamkan menyebut keburukan mereka supaya berjaga-jaga daripada mengikut haluan mereka." (minhaj fi syarhi sohih muslim)

0 comments:


HALAL HARAM DALAM UMPATAN

| Sabtu, 12 September 2009 |

Beberapa yang perlu diketahui bahawa pujian dan umpatan keji adalah sesuatu yang mempunyai halal haramnya pada hukum. Pernah nabi SAW ditanya tentang ghibah. Nabi SAW menjawab:"Ia adalah apabila kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa yang ia benci"

"Bagaimana jika perkara yang aku sebut itu memang ada padanya?" Tanya sahabat lagi.

Nabi SAW menjawab: "Jika perkara itu benar-benar ada pada saudaramu maka kamu telah mengumpatnya dan jika kamu menyebut perkara yang tidak ada pada saudaramu maka kamu telah membuat satu kebohongan kepadanya" (riwayat muslim)

Amalan ini juga dilarang sepertimana firman Allah SWT:"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani." (al hujurat : 12)

Ibnu Abbas berkata: Jika kamu ingin menyebut tentang keaiban saudara kamu, sebutlah keaiban kamu dahulu. –ihya' ulumuddin

Imam Nawawi berkata di dalam kitab riyadus salihin : "Disuruh kepada orang yang mendengar umpat mengumpat supaya mencegahnya dan mengingkarinya. Jika ia tidak berupaya dan dia tidak dapat menerima maka lebih baik beredar meninggalkan majlis tersebut".

UMPATAN HALAL

Beberapa kelonggaran yang diberi dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan dalam kitab ihya' ulumuddin:

1-Jika ingin mengubah kemungkaran kepada kebaikan. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa pernah Usman RA tidak menjawab salam Umar RA. Lalu Umar pergi memberitahu kepada Abu Bakar RA. Maka Abu Bakar RA pergi membetulkan perkara tersebut.

2-Jika ingin bertanya atau mendapatkan fatwa. Sepertimana seseorang pergi menceritakan kepada qadi sesuatu masalah dan cara penyelesaiannya. Pernah Hindun bt Utbah berjumpa Nabi SAW dan bertanya:

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan(suamiku) seorang yang kedekut, bolehkah aku mengambil hartanya untuk keperluanku dan keperluan anak-anakku."

"Ambillah hanya dengan kadar yang mencukupi sahaja" kata Nabi SAW. (hadis Bukhari)

UMPATAN KE ATAS SI MATI

Hadis Muslim menyebutkan bahawa pernah SAW dan para sahabat berjalan melalui satu jenazah. Para sahabat pun memuji dengan mengatakan kebaikan si mati. Rasulullah SAW pun bersabda tiga kali: "Benar syurga baginya!" Kemudian melintas jenazah kedua. Para sahabat menyatakan keburukan si mati. Rasulullah SAW pun bersabda tiga kali: "Benar neraka baginya!" setelah ditanya oleh Umar RA, baginda SAW menjawab:"Barangsiapa yang disebutkan kebaikan ke atasnya maka berhak baginya syurga dan barangsiapa yang disebutkan keburukan ke atasnya maka berhak baginya neraka".


Mungkin kita pernah mendengar hadis nabi melarang daripada mengeji si mati. Tetapi imam Nawawi di dalam syarahnya ada menjawab tentang masalah ini.

"Adapun tegahan mengeji atau menyebut keburukan si mati hanya pada selain orang munafiq dan orang kafir. Iaitu pada orang yang tidak zahir padanya kejahatan atau bid'ah yang dilakukan. Adapun pada mereka(orang fasiq dan munafiq) tidak diharamkan menyebut keburukan mereka supaya berjaga-jaga daripada mengikut haluan mereka." (minhaj fi syarhi sohih muslim)


0 comments: