Post info


Comments 0


Author: akhtar_7Ibadat puasa mengajar umat islam membezakan ibadat "mahdhoh" dan "bukan mahdhoh" atau dalam istilah lain "ma'qulatul ma'na" dan "ghaira ma'qulatil ma'na". Tidak kira sama ada dalam masalah niat, persoalan kenapa mesti berpuasa atau kenapa perlu menahan nafsu hanya dalam tempoh tersebut. Inilah salah satu ujian daripada Allah untuk menguji ketaatan hamba-hambanya. Oleh itu Allah SWT khususkan kelebihan ibadat puasa dengan kalimah.
Ganjaran yang tidak ditetapkan dan hanya diketahui oleh Allah SWT.

Jika dilihat dari aspek yang lain, ibadat puasa mengajar asas kesatuan umat yang menjadi tunjang kepada ibadat puasa terutamanya pada bulan Ramadhan sehingga beberapa masalah yang berkaitan dengan ibadat puasa berpihak kepada pandangan untuk menjaga kesatuan umat. Cukup kali ini kita tumpukan kepada hukum penetapan anak bulan ramadhan.MELIHAT ANAK BULAN BERSEORANGAN.

Ibnu Rusyd dalam kitab karangannya "bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid" menyebut: wajib ke atasnya berpuasa sama ada orang lain berpuasa atau tidak.

Ibnu Taimiyah pula berkata di dalam "majmu' fatawa": sesiapa yang melihat anak bulan sama ada anak bulan ramadhan atau anak bulan syawal, maka bagi para ulama' ada tiga riwayat daripada Ahmad:

1. Wajib baginya berpuasa(jika dia melihat anak bulan ramadhan) dan berbuka secara sembunyi(jika melihat anak bulan syawal) dan ini adalah daripada mazhab syafe'i.

2. Berpuasa(jika melihat anak bulan ramadhan) dan tidak boleh berbuka kecuali bersama-sama dengan orang lain(jika anak bulan syawal). Pendapat ini masyhur di kalangan mazhab Ahmad, Malik dan Abu Hanifah.

3.Berpuasa bersama-sama orang lain(jika anak bulan ramadhan) dan berbuka juga bersama-sama orang lain(jika anak bulan syawal). Pendapat ini merupakan yang paling boleh diterima sepertimana kata Syeikh Ibnu Taimiyah berhujah dengan sabda Rasulullah SAW:"Puasa kamu ialah pada waktu semua sekali berpuasa dan berbuka berbuka juga pada waktu semua berbuka..."

Sebahagian para ilmuan menafsirkan berdasarkan hadis ini bahawa waktu puasa dan berbuka atau raya hendaklah bersama-sama jamaah sepertimana seseorang itu tidak berada di padang arafah berseorangan, bahkan bersama-sama jemaah haji yang lain. begitu juga ia tidak melakukan sembelihan berseorangan.- majmu' fatawa Ibnu TaimiyahPENETAPAN BULAN RAMADHAN

Pengarang kitab al mufassol iaitu Sheikh Abdul Karim Zaidan menyatakan: Pendapat yang rojih ialah pendapat Zohiriah dan Hanabilah iaitu penetapan bulan Ramadhan dengan menerima saksi daripada seorang yang adil berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata:

Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata: Aku telah melihat anak bulan Ramadhan.

"Adakah engkau bersaksi tiada tuhan melainkan Allah?" Tanya Nabi SAW

"Ya" lelaki itu menjawab.

"Dan adakah engkau bersaksi bahawa Mehammad itu pesuruh Allah?"

"Ya" lelaki tersebut menjawab lagi.

"Wahai Bilal, khabarkan pada semua"

Maka semua pun berpuasa pada esok hari. –hadis riwayat abu daud dalam kitab sunan

Ibnu Taimiyah menyebut daripada kata-kata imam ahmad :

"dia hendaklah berpuasa bersama-sama orang ramai sama ada dalam terang ataupun kabur. Tangan Allah adalah bersama jamaah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda: jika kamu semua melihatnya(anak bulan ramadhan) maka berpuasalah kamu semua dan juka kamu semua melihatnya(anak bulan syawal) maka berbukalah kamu semua. Bukankah khitob ini kepada jamaah yakni orang ramai? Tetapi bagi orang yang melihat anak bulan tetapi berada di tempat yang tiada orang lain maka baginya puasa pada ketika itu." -majmu' fatawaPEMBERITAHUAN KEPADA QADI

Orang yang melihat anak bulan perlu memberitahu qadi walaupun penetapan yang dikeluarkan oleh qadi sebenarnya hanyalah fatwa dan ia bukan lah hukum. Bermakna penetapan anak bulan tidak bergantung kepada penetapan qadi.


Sebabnya ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Sheikh Abdul Karim Zaidan di dalam "al mufassol" :

"Walaupun penetapan qadi hanyalah fatwa, tetapi ia dibina di atas kesaksian yang muktabar iaitu saksi yang adil. Jadi pemberitahuan adalah daripada qadi kepada semua manusia merujuk kepada saksi yang adil telah melihat anak bulan tersebut. Barangsiapa yang mendengar khabar daripada orang yang adil maka dia perlu berpuasa dan qadi ialah wakil umat islam dalam penerimaan saksi orang yang melihat anak bulan…"

"Jika qadi menetapkan samada telah nampak bulan atau tidak, maka yang rajihnya ialah perlu bagi umat islam mengikutinya kerana penetapan anak bulan dibina di atas penetapan qadi kerana ia adalah dalam perkara ijtihad yang boleh diambil pakai. Penerimaan penetapan daripada qadi lebih baik kerana ia membawa kepada penyatuan umat Islam supaya tidak berpecah belah". -Al mufassol

0 comments:


KESATUAN PENETAPAN HILAL RAMADHAN

| Isnin, 31 Ogos 2009 |Ibadat puasa mengajar umat islam membezakan ibadat "mahdhoh" dan "bukan mahdhoh" atau dalam istilah lain "ma'qulatul ma'na" dan "ghaira ma'qulatil ma'na". Tidak kira sama ada dalam masalah niat, persoalan kenapa mesti berpuasa atau kenapa perlu menahan nafsu hanya dalam tempoh tersebut. Inilah salah satu ujian daripada Allah untuk menguji ketaatan hamba-hambanya. Oleh itu Allah SWT khususkan kelebihan ibadat puasa dengan kalimah.
Ganjaran yang tidak ditetapkan dan hanya diketahui oleh Allah SWT.

Jika dilihat dari aspek yang lain, ibadat puasa mengajar asas kesatuan umat yang menjadi tunjang kepada ibadat puasa terutamanya pada bulan Ramadhan sehingga beberapa masalah yang berkaitan dengan ibadat puasa berpihak kepada pandangan untuk menjaga kesatuan umat. Cukup kali ini kita tumpukan kepada hukum penetapan anak bulan ramadhan.MELIHAT ANAK BULAN BERSEORANGAN.

Ibnu Rusyd dalam kitab karangannya "bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid" menyebut: wajib ke atasnya berpuasa sama ada orang lain berpuasa atau tidak.

Ibnu Taimiyah pula berkata di dalam "majmu' fatawa": sesiapa yang melihat anak bulan sama ada anak bulan ramadhan atau anak bulan syawal, maka bagi para ulama' ada tiga riwayat daripada Ahmad:

1. Wajib baginya berpuasa(jika dia melihat anak bulan ramadhan) dan berbuka secara sembunyi(jika melihat anak bulan syawal) dan ini adalah daripada mazhab syafe'i.

2. Berpuasa(jika melihat anak bulan ramadhan) dan tidak boleh berbuka kecuali bersama-sama dengan orang lain(jika anak bulan syawal). Pendapat ini masyhur di kalangan mazhab Ahmad, Malik dan Abu Hanifah.

3.Berpuasa bersama-sama orang lain(jika anak bulan ramadhan) dan berbuka juga bersama-sama orang lain(jika anak bulan syawal). Pendapat ini merupakan yang paling boleh diterima sepertimana kata Syeikh Ibnu Taimiyah berhujah dengan sabda Rasulullah SAW:"Puasa kamu ialah pada waktu semua sekali berpuasa dan berbuka berbuka juga pada waktu semua berbuka..."

Sebahagian para ilmuan menafsirkan berdasarkan hadis ini bahawa waktu puasa dan berbuka atau raya hendaklah bersama-sama jamaah sepertimana seseorang itu tidak berada di padang arafah berseorangan, bahkan bersama-sama jemaah haji yang lain. begitu juga ia tidak melakukan sembelihan berseorangan.- majmu' fatawa Ibnu TaimiyahPENETAPAN BULAN RAMADHAN

Pengarang kitab al mufassol iaitu Sheikh Abdul Karim Zaidan menyatakan: Pendapat yang rojih ialah pendapat Zohiriah dan Hanabilah iaitu penetapan bulan Ramadhan dengan menerima saksi daripada seorang yang adil berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata:

Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata: Aku telah melihat anak bulan Ramadhan.

"Adakah engkau bersaksi tiada tuhan melainkan Allah?" Tanya Nabi SAW

"Ya" lelaki itu menjawab.

"Dan adakah engkau bersaksi bahawa Mehammad itu pesuruh Allah?"

"Ya" lelaki tersebut menjawab lagi.

"Wahai Bilal, khabarkan pada semua"

Maka semua pun berpuasa pada esok hari. –hadis riwayat abu daud dalam kitab sunan

Ibnu Taimiyah menyebut daripada kata-kata imam ahmad :

"dia hendaklah berpuasa bersama-sama orang ramai sama ada dalam terang ataupun kabur. Tangan Allah adalah bersama jamaah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda: jika kamu semua melihatnya(anak bulan ramadhan) maka berpuasalah kamu semua dan juka kamu semua melihatnya(anak bulan syawal) maka berbukalah kamu semua. Bukankah khitob ini kepada jamaah yakni orang ramai? Tetapi bagi orang yang melihat anak bulan tetapi berada di tempat yang tiada orang lain maka baginya puasa pada ketika itu." -majmu' fatawaPEMBERITAHUAN KEPADA QADI

Orang yang melihat anak bulan perlu memberitahu qadi walaupun penetapan yang dikeluarkan oleh qadi sebenarnya hanyalah fatwa dan ia bukan lah hukum. Bermakna penetapan anak bulan tidak bergantung kepada penetapan qadi.


Sebabnya ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Sheikh Abdul Karim Zaidan di dalam "al mufassol" :

"Walaupun penetapan qadi hanyalah fatwa, tetapi ia dibina di atas kesaksian yang muktabar iaitu saksi yang adil. Jadi pemberitahuan adalah daripada qadi kepada semua manusia merujuk kepada saksi yang adil telah melihat anak bulan tersebut. Barangsiapa yang mendengar khabar daripada orang yang adil maka dia perlu berpuasa dan qadi ialah wakil umat islam dalam penerimaan saksi orang yang melihat anak bulan…"

"Jika qadi menetapkan samada telah nampak bulan atau tidak, maka yang rajihnya ialah perlu bagi umat islam mengikutinya kerana penetapan anak bulan dibina di atas penetapan qadi kerana ia adalah dalam perkara ijtihad yang boleh diambil pakai. Penerimaan penetapan daripada qadi lebih baik kerana ia membawa kepada penyatuan umat Islam supaya tidak berpecah belah". -Al mufassol


0 comments: