Post info


Comments 2


Author: akhtar_7

Ikhlas diambil dari makna suci, murni dan tidak dicampur oleh sesuatu yang lain demi menjaga kesucian daripada tercemar. Ibarat kain putih yang belum dinodai oleh sesuatu. Ikhlas merupakan sifat pertama yang wajib ada bagi setiap orang yang inginkan peningkatan kualiti iman dan diri. Pada keluaran lalu telah dibicarakan bahawa proses tarbiah amat memerlukan beberapa individu dan rijal yang mempunyai beberapa sifat-sifat asas, sudah pasti ikhlas adalah sifat pertama yang perlu ditanam dalam setiap diri generasi tarbiah.

Ikhlas yang akan membezakan amalan sama ada ibadah ataupun adat. Firman Allah ta'ala: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama" (az-Zumar : 11) Jika kita berazam ingin merubah diri kepada syakhsiah yang lebih baik, ikhlas ialah titik permulaan yang amat penting. Hanya memerlukan beberapa kefahaman dengan adanya susulan amalan yang berterusan.

Kepentingan ikhlas dalam tarbiah.

1-Setiap amalan hanya kerana Allah ta’ala semata-mata.

Ikhlas tempatnya hati. Ia juga satu-satunya rahsia diantara Tuhan dengan empunya hati hatta syaitan dan malaikat pun tidak mengetahuinya. -Junaid dalam kitab madarij salikin. Mengapa hati?...Di sinilah tumpuan serangan-serangan musuh utama manusia iaitu syaitan yang sentiasa cuba merosakkan syakhsiah muslim. Apabila rosaknya hati maka rosaklah marhalah tarbiah islamiah.

Isi tarbiah merangkumi seluruh kehidupan muslim. Tarbiah islamiah ialah dengan menjadikan kehidupan ini berada dalam kekuasaan Allah ta’ala dan menyerahkan jiwa raga hanyalah kepada Allah. Firman Allah ta'ala: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (al-An'am :162,163)

2-Menjelaskan tujuan tarbiah

Memusatkan setiap amalan kerana Allah ta’ala dengan mengenepikan segala habuan dunia yang tersasar. Jelas bagi kita hanyalah islam yang kita bawa dan halatuju yang sebenar ialah mencari keredhaan dan syurga Allah ta’ala. Imam al-Muhasibi rahimahumullah berkata:
الإخلاص إخراج الخلق من معاملة الله تعالى، والنفس أول الخلق
“Ikhlas ialah mengeluarkan sesuatu benda dalam hubungan dengan Allah ta’ala, dan nafsu adalah benda yang pertama.”

Adakah kita masih ingat apa yang berlaku dalam perjanjian Aqobah? Setelah selesai perjanjian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang habuan hasil persetujuan tersebut. Nabi s.a.w menjawab: Ganjarannya hanyalah syurga. Dengan tujuan itulah mereka pulang membawa isi kandungan bai’ah untuk memberikan didikan dan tarbiah kepada penduduk Madinah sehingga berjaya mengislamkan lebih kurang tujuh puluh orang semasa hijrah nabi ke Madinah. Hasil yang lumayan… hanya demi meraih syurga.

3-Menjauhi syirik kecil dan besar.

Fudhail bin ‘Iyadh berkata: Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya', beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas ialah menyelamatkan engkau oleh Allah ta'ala daripada kedua-duanya.

Tiada dosa yang akan diampunkan Allah ta’ala selain syirik.bukan sahaja syirik besar, malah syirik kecil seperti riak juga dihitung Allah ta’ala kerana ia umpama hijab yang melindungi amalan daripada diterima Allah. Riak juga termasuk dalam sifat orang munafik. Firman Allah ta’ala: “Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (an-nisa’ : 142)

Dalam sunan ibn Majah meriwayakan daripada ‘Aus bin Shaddad : Aku pernah melihat Nabi s.a.w menangis. Aku bertanya: Apa yang membuatkan engkau menangis ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab: Aku takut syirik yang akan menimpa umatku. Bukanlah syirik mereka yang menyembah patung-patung atau matahari atau bulan ataupun batu-batu. Tetapi mereka ialah yang riak(suka menunjuk-nunjuk) dalam amalan mreka.

Tanda-tanda ikhlas:

1- Rasa kekurangan pada diri dan tidak tertipu dengan amalan.
Firman allah ta'ala: “Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut(wajilah), (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." (al-Mukminun : 60)

Daripada ayat di atas, Imam Ahmad meriwayatkan bahawa saidatina 'aisyah berkata: makna orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut(wajilah) ialah mereka yang mencuri, berzina, minum arak dalam keadaan mereka takut kepada Allah ta'ala. Rasulullah menjawab: Bukan begitu wahai anak perempuan as-siddiq, tetapi mereka ialah orang-orang yang menunaikan solat, puasa dan bersedekah dalam keadaan takut kepada Allah ta'ala.

Sentiasa merasa kekurangan pada diri berbanding orang lain. Daripada Kinanah bin Jiblah berkata: Abu Bakar bin Abdullah berkata: Jika kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, katakanlah: Dia telah mendahului aku dengan iman dan amal soleh. Maka dia lebih baik dariku. Dan apabila melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah: Aku telah mendahuluinya dengan dosaku dan maksiatku. Maka dia lebih baik dariku.

2- Tidak menghiraukan pujian dan celaan

Tidak merasa suka apabila dipuji dan merasa sedih apabila dicela. Saidina Umar berkata: المدح هو الذبح maksudnya ialah: Pujian adalah seperti penyembelihan. Bermakna pujian boleh menyembelih atau menghapuskan niat asal kita. Ikhlas akan mengekalkan tujuan dan niat kita.

Pujian akan meninggalkan dua perkara:
1-sifat takabbur dan 'ujub
2-perasaan gembira apabila dipuji sehingga bangkit sifat futur dan merasa cukup dengan perbuatannya.

Pernah seorang lelaki bertanya kepada Yahya bin Mu’az: Bilakah seorang hamba itu ikhlas? Beliau menjawab: Apabila sifatnya menjadi seperti bayi, tidak peduli siapa yang memuji atau mencacinya.

3- Menyembunyikan ketaatan

Ikhlas bukanlah sesuatu yang perlu ditonjolkan atau dikhabarkan kepada orang ramai, tetapi ikhlas ialah sifat yang tersembunyi Syabibah bin Nu’man berkata: Ali bin Hussin adalah seorang yang bakhil, setelah beliau meninggal dunia, didapati bahawa beliau telah memberi makan seratus ahli bait di madinah.

Kata imam al-Muhasibi rahimahumullah: Barangsiapa yang berusaha dalam sembunyinya Allah akan mewarisinya kebaikan dalam muamalahnya secara zahir, dan barangsiapa yang memperbaiki muamalahnya secara zahir serta berusaha menyembunyikannya Allah akan mewarisi hidayah kepadanya. Firman Allah ta'ala: "wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wainnallahalama'almuhsinin"

Cukup sahaja untuk kali ini beberapa perkara yang perlu kita fahami mengenai ikhlas. Seorang muslim tidak boleh terbatas hanya dengan teori dan maklumat yang ada, tetapi perlu disertakan dengan amal yang berterusan. Inilah buah atau hasil daripada iman yang benar. Ikhlaskan niat kita dalam setiap amalan, pasti kita tidak akan rugi. Kata imam al-Muhasibi rahimahumullah:

من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة
لا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه، ولا يفسد عبد إلا أفسد الله بفساده غيره

2 comments:


  1. Ikhlas itu adalah ketika diberi tugas sebagai Qiyadah atau Jundi, bagi dirinya hal itu adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia antara keduanya.

  1. tajtidul qasdii..kefahaman dalam pemisahan ibadat dan maksiat. kefahaman dalam penggabungan agama dan dunia..

    praktikal untuk semua peringkat manusia..ikhlas hati daripada syawaib...yakni unsur-unsur maslahah yang menukar manusia kepada tujuan selain Allah SWT.

    jzkk atas komen anda

IKHLAS YA IKHWATI!!!

| Rabu, 28 Januari 2009 |

Ikhlas diambil dari makna suci, murni dan tidak dicampur oleh sesuatu yang lain demi menjaga kesucian daripada tercemar. Ibarat kain putih yang belum dinodai oleh sesuatu. Ikhlas merupakan sifat pertama yang wajib ada bagi setiap orang yang inginkan peningkatan kualiti iman dan diri. Pada keluaran lalu telah dibicarakan bahawa proses tarbiah amat memerlukan beberapa individu dan rijal yang mempunyai beberapa sifat-sifat asas, sudah pasti ikhlas adalah sifat pertama yang perlu ditanam dalam setiap diri generasi tarbiah.

Ikhlas yang akan membezakan amalan sama ada ibadah ataupun adat. Firman Allah ta'ala: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama" (az-Zumar : 11) Jika kita berazam ingin merubah diri kepada syakhsiah yang lebih baik, ikhlas ialah titik permulaan yang amat penting. Hanya memerlukan beberapa kefahaman dengan adanya susulan amalan yang berterusan.

Kepentingan ikhlas dalam tarbiah.

1-Setiap amalan hanya kerana Allah ta’ala semata-mata.

Ikhlas tempatnya hati. Ia juga satu-satunya rahsia diantara Tuhan dengan empunya hati hatta syaitan dan malaikat pun tidak mengetahuinya. -Junaid dalam kitab madarij salikin. Mengapa hati?...Di sinilah tumpuan serangan-serangan musuh utama manusia iaitu syaitan yang sentiasa cuba merosakkan syakhsiah muslim. Apabila rosaknya hati maka rosaklah marhalah tarbiah islamiah.

Isi tarbiah merangkumi seluruh kehidupan muslim. Tarbiah islamiah ialah dengan menjadikan kehidupan ini berada dalam kekuasaan Allah ta’ala dan menyerahkan jiwa raga hanyalah kepada Allah. Firman Allah ta'ala: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (al-An'am :162,163)

2-Menjelaskan tujuan tarbiah

Memusatkan setiap amalan kerana Allah ta’ala dengan mengenepikan segala habuan dunia yang tersasar. Jelas bagi kita hanyalah islam yang kita bawa dan halatuju yang sebenar ialah mencari keredhaan dan syurga Allah ta’ala. Imam al-Muhasibi rahimahumullah berkata:
الإخلاص إخراج الخلق من معاملة الله تعالى، والنفس أول الخلق
“Ikhlas ialah mengeluarkan sesuatu benda dalam hubungan dengan Allah ta’ala, dan nafsu adalah benda yang pertama.”

Adakah kita masih ingat apa yang berlaku dalam perjanjian Aqobah? Setelah selesai perjanjian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang habuan hasil persetujuan tersebut. Nabi s.a.w menjawab: Ganjarannya hanyalah syurga. Dengan tujuan itulah mereka pulang membawa isi kandungan bai’ah untuk memberikan didikan dan tarbiah kepada penduduk Madinah sehingga berjaya mengislamkan lebih kurang tujuh puluh orang semasa hijrah nabi ke Madinah. Hasil yang lumayan… hanya demi meraih syurga.

3-Menjauhi syirik kecil dan besar.

Fudhail bin ‘Iyadh berkata: Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya', beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas ialah menyelamatkan engkau oleh Allah ta'ala daripada kedua-duanya.

Tiada dosa yang akan diampunkan Allah ta’ala selain syirik.bukan sahaja syirik besar, malah syirik kecil seperti riak juga dihitung Allah ta’ala kerana ia umpama hijab yang melindungi amalan daripada diterima Allah. Riak juga termasuk dalam sifat orang munafik. Firman Allah ta’ala: “Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (an-nisa’ : 142)

Dalam sunan ibn Majah meriwayakan daripada ‘Aus bin Shaddad : Aku pernah melihat Nabi s.a.w menangis. Aku bertanya: Apa yang membuatkan engkau menangis ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab: Aku takut syirik yang akan menimpa umatku. Bukanlah syirik mereka yang menyembah patung-patung atau matahari atau bulan ataupun batu-batu. Tetapi mereka ialah yang riak(suka menunjuk-nunjuk) dalam amalan mreka.

Tanda-tanda ikhlas:

1- Rasa kekurangan pada diri dan tidak tertipu dengan amalan.
Firman allah ta'ala: “Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut(wajilah), (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." (al-Mukminun : 60)

Daripada ayat di atas, Imam Ahmad meriwayatkan bahawa saidatina 'aisyah berkata: makna orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut(wajilah) ialah mereka yang mencuri, berzina, minum arak dalam keadaan mereka takut kepada Allah ta'ala. Rasulullah menjawab: Bukan begitu wahai anak perempuan as-siddiq, tetapi mereka ialah orang-orang yang menunaikan solat, puasa dan bersedekah dalam keadaan takut kepada Allah ta'ala.

Sentiasa merasa kekurangan pada diri berbanding orang lain. Daripada Kinanah bin Jiblah berkata: Abu Bakar bin Abdullah berkata: Jika kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, katakanlah: Dia telah mendahului aku dengan iman dan amal soleh. Maka dia lebih baik dariku. Dan apabila melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah: Aku telah mendahuluinya dengan dosaku dan maksiatku. Maka dia lebih baik dariku.

2- Tidak menghiraukan pujian dan celaan

Tidak merasa suka apabila dipuji dan merasa sedih apabila dicela. Saidina Umar berkata: المدح هو الذبح maksudnya ialah: Pujian adalah seperti penyembelihan. Bermakna pujian boleh menyembelih atau menghapuskan niat asal kita. Ikhlas akan mengekalkan tujuan dan niat kita.

Pujian akan meninggalkan dua perkara:
1-sifat takabbur dan 'ujub
2-perasaan gembira apabila dipuji sehingga bangkit sifat futur dan merasa cukup dengan perbuatannya.

Pernah seorang lelaki bertanya kepada Yahya bin Mu’az: Bilakah seorang hamba itu ikhlas? Beliau menjawab: Apabila sifatnya menjadi seperti bayi, tidak peduli siapa yang memuji atau mencacinya.

3- Menyembunyikan ketaatan

Ikhlas bukanlah sesuatu yang perlu ditonjolkan atau dikhabarkan kepada orang ramai, tetapi ikhlas ialah sifat yang tersembunyi Syabibah bin Nu’man berkata: Ali bin Hussin adalah seorang yang bakhil, setelah beliau meninggal dunia, didapati bahawa beliau telah memberi makan seratus ahli bait di madinah.

Kata imam al-Muhasibi rahimahumullah: Barangsiapa yang berusaha dalam sembunyinya Allah akan mewarisinya kebaikan dalam muamalahnya secara zahir, dan barangsiapa yang memperbaiki muamalahnya secara zahir serta berusaha menyembunyikannya Allah akan mewarisi hidayah kepadanya. Firman Allah ta'ala: "wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wainnallahalama'almuhsinin"

Cukup sahaja untuk kali ini beberapa perkara yang perlu kita fahami mengenai ikhlas. Seorang muslim tidak boleh terbatas hanya dengan teori dan maklumat yang ada, tetapi perlu disertakan dengan amal yang berterusan. Inilah buah atau hasil daripada iman yang benar. Ikhlaskan niat kita dalam setiap amalan, pasti kita tidak akan rugi. Kata imam al-Muhasibi rahimahumullah:

من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة
لا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه، ولا يفسد عبد إلا أفسد الله بفساده غيره


2 comments:

Bangah berkata...

Ikhlas itu adalah ketika diberi tugas sebagai Qiyadah atau Jundi, bagi dirinya hal itu adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia antara keduanya.

akhtar_7 berkata...

tajtidul qasdii..kefahaman dalam pemisahan ibadat dan maksiat. kefahaman dalam penggabungan agama dan dunia..

praktikal untuk semua peringkat manusia..ikhlas hati daripada syawaib...yakni unsur-unsur maslahah yang menukar manusia kepada tujuan selain Allah SWT.

jzkk atas komen anda